Digital utbildning med Staffan Olsson om "Tystnads- och anmälningsplikt i förskolan"

Med hjälp av denna utbildning kan du individuellt eller i grupp lära dig mer om de frågor utbildningen behandlar. Totalt består den av drygt 1,5 timmars inspelat material kompletterat med frågeställningar att stanna upp vid och diskutera mellan många av avsnitten.

Här kan du få ett smakprov hur kursen är upplagd och ser ut!

Målgrupp
Förskolan, även fristående. 

Kostnad
Kostnaden för att delta är 680 kr ex moms per deltagare. Här ingår några av Staffans lathundar med 10 goda råd om tystnads- och anmälningsplikt. Är ni fler som anmäler er tillsammans ges rabatt vid fyra deltagare eller fler. Vi erbjuder förmånliga priser till både mindre och större enheter.

Om föreläsaren och innehåll
Staffan Olsson, Södertälje, är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt, dokumentation och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och sedan 2006 expert på Elevhälsan.se. Han utbildade blivande förskollärare vid Lärarhögskolan i Södertälje och Stockholm mellan 1980 och 2002. 

Staffan har skrivit flera böcker. En av de senaste,”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utkom i ny sjunde upplaga 2019.

Utbildningen tar bland annat upp:

 1. Offentlighetsprincipen- om personalens yttrandefrihet och kritikrätt
 2. Tystnadsplikt och sekretess – definitioner och hur länge gäller den?
 3. Varför har vi tystnadsplikt/sekretess, vilka omfattas och vad skyddas?
 4. Etiska överväganden – vad bör vi i förskolan utifrån god etik informera varandra om när tystnadsplikt inte gäller?
 5. Några kritiska, konkreta och knepiga situationer- hur skulle du göra här?
 6. Några fall där personal har brutit mot sin tystnadsplikt
 7. Föräldrars/Vårdnadshavares rätt till insyn i sina barns förhållanden
 8. Vad kan vi säga till förskoleklassens personal?
 9. Samtycke som viktig rättsprincip men även andra bestämmelser som bryter igenom tystnadsplikten, t.ex. polisanmälan och vittnesplikt
 10. Sociala medier och tystnadsplikt
 11. När far ett barn illa och på vilka sätt kan det ske?
 12. Anmälningsplikten- hur sträng är den?
 13. Vilken information får socialtjänstens personal återföra till oss i skolan när vi har anmält oro för ett barn? 

Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en, två eller tre kollegor på samma gång, fyll i e-postadress för extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Anmälan

Kostnaden för en deltagare är 680 kr ex moms

Du kommer efter din anmälan  att få ett mejl med hur du loggar in mm. Har du bokat kursen för fler än dig själv så kommer även de att få ett mejl med hur de loggar in mm.

Det är vår administratör Edvin som kommer skicka ut detta, edvin@elevhalsan.se

Du har tillgång till kursen en månad från och med bokning. Observera att kursen är personlig och bara gäller för den person den bokas för.

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter