Digital utbildning med Staffan Olsson om "Tystnadsplikt"

Med hjälp av denna utbildning kan du individuellt eller i grupp lära dig mer om nedanstående tema. Totalt består utbildningen av cirka 1,5 timmars inspelat material med frågeställningar inlagda mellan många av de olika avsnitten.

Till kursen går det även att köpa till prisvärda fysiska eller digitala insatser beroende på önskemål. Det kan vara en timmes frågestund eller en fördjupande halvdag kring önskat tema.

Målgrupp
Förskola, grundskola och gymnasium, även fristående skola. Alla personalkategorier.

Kostnad
Kostnaden för att delta är 680 kr ex moms per deltagare. I kostnaden ingår även några av Staffans lathundar. Är ni fler som vill gå tillsammans ges rabatt om ni är fyra deltagare eller fler.

Om föreläsaren och innehåll

Staffan Olsson, Södertälje, är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt, dokumentation och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare på Lärarhögskolan i Stockholm 1980-2002 och sedan 2006 expert på Elevhälsan.se.

Staffan har skrivit flera böcker. En av de senaste,”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utkom i ny sjunde upplaga 2019

Kursen tar upp:

 1. Personalens yttrandefrihet och kritikrätt
 2. Tystnadsplikt och sekretess – definitioner och hur länge gäller den?
 3. Varför har vi tystnadsplikt/sekretess, vilka omfattas och vad skyddas?
 4. Etiska överväganden – vad får vi i förskola respektive skola etiskt informera varandra om när tystnadsplikt inte gäller oss emellan
 5. Några kritiska, konkreta och knepiga situationer- hur skulle du göra här
 6. Några fall där personal har brutit mot sin tystnadsplikt
 7. Föräldrars/Vårdnadshavares rätt till insyn i sina barns förhållanden
 8. Tystnadsplikten är inte huggen i sten- vad betyder det?
 9. Samtycke som viktig rättsprincip
 10. Bestämmelser som genombryter sekretess och tystnadsplikt, t.ex. generalklausul, anmälningsplikt, vittnesplikt samt uppgiftslämnande skolor emellan när elev med skolsvårigheter byter skola eller skolform
 11. Vad får socialtjänstens personal återföra till oss i skolan när vi har anmält oro för ett barn?

Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en, två eller tre kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Anmälan

Kostnaden för en deltagare är 680 kr ex moms

Du kommer efter din anmälan  att få ett mejl med hur du loggar in mm. Har du bokat kursen för fler än dig själv så kommer även de att få ett mejl med hur de loggar in mm.

Det är vår administratör Edvin som kommer skicka ut detta, edvin@elevhalsan.se

Du har tillgång till kursen en månad från och med bokning. Observera att kursen är personlig och bara gäller för den person den bokas för.

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter