Förinspelade föreläsningar för flexibla fortbildningsinsatser

Ta del av den förinspelade föreläsningen under två veckor. Filmen som är 78 minuter lång är uppdelad i tydliga tidsangivna avsnitt för att kunna användas flexibelt. Ni kan lägga in pauser, reflektions- och diskussionsstunder, dela upp föreläsningen vid flera tillfällen och/eller repetera valda delar.

Se ett smakprov på inspelningen här!

”Du gör ett fantastiskt arbete, filmpresentationerna är mycket tydliga, pedagogiska och lätta att följa. Mina kunskaper och min förståelse utvecklas hela tiden.”

Kristina Lindgren, Specialpedagog

”Så bra din inspelade föreläsning fungerar! Uppdelningen möjliggör verkligen att vi kan ta en del i taget och fördjupa arbetet i våra personalgrupper. Vi är mycket tacksamma att vi fått möjlighet att samarbeta med dig och att all personal får ta del av din kompetens. Vi hoppas och tror att vi med denna kunskapsbas ska kunna ge fler elever i Tingsryd möjlighet att lyckas i skolan.”

Sara Tordsson, Verksamhetschef Barn- och Elevhälsan i Tingsryds kommun

”Föreläsningsfilmerna är mycket informativa och pedagogiskt upplagda. De ger skoljuridisk kunskap och lyfter såväl framgångsfaktorer som fallgropar och verksamhetsnära exempel. Filmerna fungerar utmärkt för att snabbt och effektivt få mer kunskap inom olika områden och som underlag för fortsatta samtal och grund för kollegialt lärande/utvecklingsarbete inom ledningsgrupp och elevhälsa. Bra verktyg för vår kommun i arbetet med att skapa likvärdighet inom elevhälsoarbetet!”

Elisabeth Karlsson Enberg, Grundskolechef i Kalix kommun

Målgrupp

Lärare inklusive modersmålslärare, studiehandledare på modersmål, speciallärare, specialpedagoger, övrig elevhälsa, skolledare och huvudmän inom grundskolan och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer.

Innehåll
Gudrun förtydligar aktuella bestämmelser och rekommendationer kring stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska. Exempelvis:

  • Skillnaden mellan åtgärder till stöd för nyanlända, extra anpassningar och särskilt stöd
  • Studiehandledning på modersmålet som ledning och stimulans, extra anpassning, särskilt stöd eller som åtgärd till stöd för nyanlända elever
  • Dokumentation av åtgärder till stöd för nyanlända elever samt extra anpassningar
  • Utredning av särskilt stöd – Enkel eller grundlig? Vilka bör delta i utredningen
  • Insatser inom åtgärdsprogram – Vilka stödåtgärder? Vilka behöver informeras?
  • Vikten av elevers och vårdnadshavares delaktighet
  • Samverkan mellan personalen som möter eleverna i hela lärande- och stödprocessen
  • Styr- och stödkedjan påverkar både verksamheten och eleverna

Föreläsare
Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare. Hon är specialpedagog, författare, utbildare och handledare. Gudrun är bl.a. en av huvudförfattarna till Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen” (2014). Hennes egna utskriftsbara e-böcker är väldigt uppskattade tack vare alla användbara och konkreta exempel. Läs gärna mer om Gudrun och hennes utskriftsbara e-böcker på www.GLBatgardsprogram.com

Kostnad
Föreläsningen kostar 500 kr exklusive moms per deltagare. I kostnaden ingår åhörarbilder samt möjligheten att mejla frågor och få svar från Gudrun. Rabatt ges vid fler än 4 deltagare. Är ni ännu flera kontakta oss, vi ser gärna att hela skolan gör detta tillsammans. Därför erbjuds goda rabatter vid större deltagarantal.

Tilläggsval
För större lednings- och personalgrupper kan föreläsningen skräddarsys. Det är då även möjligt att få tillgång till riktade diskussionsfrågor och elevcase. Föreläsningen kan kompletteras med 30-60 minuters digital frågestund med Gudrun. Vid fler än fyra deltagare ges också rabatt på Gudruns e-böcker. Mejla Gudrun.LB@live.se för mer information och beställning av tilläggsvalen; Var god ange ”Elevhälsan-Tilläggsval” som rubrik i mejlet.

Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in en offert. Vill du anmäla en, två eller tre kollegor på samma gång, fyll i totalt antal deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Anmälan

Kostnaden för en deltagare är 500 kr ex moms

Du kommer efter din anmälan  att få ett mejl med länk och åtkomst till inspelningen.

Det är vår administratör Edvin som kommer skicka ut detta, edvin@elevhalsan.se

Du/ni har tillgång till inspelningen under två veckor.

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter