Digital utbildning Gudrun Löwendahl Björkman – Fler elever kan lyckas i skolan med Lgr22 och övriga förändringar

Med hjälp av denna utbildning kan du individuellt eller i grupp lära dig mer om nedantsående tema. Totalt består utbildningen av cirka 1,5 timmars inspelat material.

Målgrupp
Kursen riktar sig till huvudmän, utvecklingsledare, skolledare, specialpedagoger, speciallärare, övrig elevhälsa, studie- och yrkesvägledare, förstelärare, personal som möter elever i flera ämnen inklusive studiehandledare. Kursen riktar sig i första hand till grundskolan och grundsärskolan men är delvis även aktuell för gymnasieskolans introduktionsprogram och grundläggande vuxenutbildning. 

Kostnad
Kostnaden för att delta är 695 kr ex moms per deltagare. Är ni fler än fyra deltagare från samma skola/huvudman mejla johannes@elevhalsan.se för att få en offert. I kostnaden ingår  den reviderade e-boken ”Vägledning för grundskolan” (version 8, 2022).

Om föreläsaren och innehåll
Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare. Hon är specialpedagog, författare, utbildare och handledare. Gudrun är bl.a. en av huvudförfattarna till Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen” (2014). Hennes egna utskriftsbara e-böcker är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel. Läs gärna mer om Gudrun och hennes utskriftsbara e-böcker på www.GLBatgardsprogram.com

Kursen tar upp:

  1. De reviderade allmänna råden för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som började gälla 1 juli 2022.
  2. Begreppsförändringarna – Kunskapskrav byts ut mot kriterier för bedömning av kunskaper/betygskriterier. 
  3. Den förändrade principen för bedömning och betygsättning samt konsekvenserna av förändringen, utifrån de nya reviderade allmänna råden kring betyg och prövning. 
  4. Förändringarna i de reviderade kursplanerna och bedömningskriterierna för årskurs 1-9.
  5. Hur de förändrade kursplanerna i kombination med övriga förändringar i våra styrdokument kan medföra att fler elever kommer att kunna lyckas. Fler elever kan få betyg om vi får en god kännedom om och förståelse för förändringarna på ett övergripande sätt.

Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en, två eller tre kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Anmälan

Kostnaden för en deltagare är 695 kr ex moms

Du kommer efter din anmälan  att få ett mejl med hur du loggar in mm. Har du bokat kursen för fler än dig själv så kommer även de att få ett mejl med hur de loggar in mm.

Det är vår administratör Edvin som kommer skicka ut detta, edvin@elevhalsan.se

Du har tillgång till kursen en månad från och med bokning. Observera att kursen är personlig och bara gäller för den person den bokas för.

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter