Till Frågor & svar

Sekretess

Får annan förälder och en lärare utan min vetskap ha samtal med mitt barn?

24 april, 2024

Fråga

Hej,

Undrar angående en händelse i skolan där en förälder tog kontakt med skolan och hade samtal med mitt barn tillsammans med en lärare. Där föräldern i fråga ”hotade” med anmälan till det sociala, ungdomsvård och polis. Detta utan att vi vårdnadshavare fick veta något förrän senare. Nu har denna förälder även skickat en orosanmälan, vilket lades ner. Min fråga är, får en annan förälder verkligen ha ett möte med sonen utan att vi föräldrar är med?

V

Svar:

Hej V,

Den händelse som du beskriver är helt olämplig. Andra föräldrar är inte behöriga att gripa in i skolans verksamhet på detta sätt. De kan och bör visserligen prata med skolan om sådant de är oroliga för och som gäller deras barn. Men att en lärare i skolan tillsammans med en förälder har ett ”uppfostrande samtal” med en annan förälders barn går långt utöver vad som är rimligt och möjligt.

Oavsett vilken ålder ert barn har ska du som vårdnadshavare kontaktas av skolan och det samtal som kan följa ska skolan ha med er vårdnadshavare, utan andra föräldrars närvaro. Har det gått till på det sätt som du beskriver finns all anledning att påtala detta för skolans rektor. Skulle du efter det samtalet inte vara nöjd och det handlar om en kommunal skola kan en JO-anmälan göras i vilken du beskriver vad som hänt och frågar om det är lagligt att göra på detta sätt. Det är viktigt att frågan om laglighet nämns, eftersom det är denna fråga som är viktig att uttala sig om för Justitieombudsmannen. 

Hälsningar i begynnande vårvärmetid

Staffan Olsson 

24 april 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson