Till Frågor & svar

Läs och skrivsvårigheter

Vad kan jag med dyskalkyli få för hjälp under nationella provet?

6 maj, 2024

Fråga:

Hej,

Jag har en fråga om matte nationella i årskurs 9. Jag har dyskalkyli och jag undrar vad för hjälp man kan få under nationella. Jag kan inte klara det själv och behöver hjälp med att påminnas hela tiden hur man ska räkna, vilket sätt och sånt eftersom det inte sitter i mitt huvud.

Vad för hjälp kan man få förutom att bara använda miniräknare? Får läraren hjälpa lite eller inte? Får man välja bort något nationella eller hur ska jag göra?

Jasmin


Svar:

Hej Jasmin,
och tack för din fråga. Underbart att du ställer denna fråga samt att du mejlar den till mig via elevhälsan.se. Jag tror och hoppas att du har ställt samma fråga till din matematiklärare, speciallärare eller specialpedagog och/eller till er rektor. Jag är säker på att de är insatta och kan ge dig ett klokt och betryggande svar. Eftersom du mejlade mig så vill även jag besvara frågan.

Du hittar information från Skolverket och Stockholms universitet här: Anpassning np9 Där står bland annat;

” Här nedanför följer exempel på anpassningar som är möjliga att göra i samband med det nationella provet i matematik i årskurs 9, utifrån en analys av den enskilda elevens förutsättningar:”

 • uppläsning av provuppgifter (usb eller av lärare) 
 • utökad provtid
 • förstorad text
 • text uppkopierad på färgat papper
 • genomförande av delproven i avskildhet
 • uppdelning av delproven på olika tillfällen
 • förklaring av svåra ord, dock utan att röja uppgiftens matematiska innehåll.

Utgångspunkterna för att göra olika anpassningar är följande:

 • Anpassningen bör föregås av en omsorgsfull analys med hänsyn tagen till vad provet prövar och elevens förutsättningar.
 • Det är viktigt att skolan genomför anpassningen så att provet fortfarande prövar de kunskaper och de förmågor som respektive delprov avser att pröva.
 • Det finns inte något som reglerar att en elev måste ha en formell diagnos för att man ska kunna anpassa genomförandet av ett nationellt prov.
 • Det är viktigt att läraren informerar eleven och eventuellt vårdnadshavaren om vad anpassningen innebär och hur provet kommer att bedömas samt för en dialog med eleven inför ett beslut om anpassning.

Om du vill läsa mer om vad som gäller för anpassningar vid olika nationella prov i grundskolan så kan du läsa Skolverkets texter och/eller se en kortare film som du hittar här.
Där hittar du även specifik information om anpassningar i olika ämnen om du klickar på rubriken ”Mer om anpassningar av prov i olika ämnen”.

Nationella proven har flera syften. Dels kan resultaten jämföras på grupp- och klassnivå både lokalt och nationellt. Dels stödjer provresultaten lärarnas bedömning av elevens kunskaper. 

Om du som elev skulle behöva ännu fler anpassningar så att resultatet inte längre mäter det som testet var avsatt för att mäta, så kan läraren/specialläraren komplettera med detta i efterhand; Du kan då få en extra möjlighet att lösa samma uppgifter med de anpassningar som du behöver (men som inte var tillåtna). Därefter kan du och din lärare diskutera hur du löste uppgifterna vid provtillfället och vid det extra tillfället efteråt. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman
www.GLBatgardsprogram.com

24 april 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson

21 mars 2024

Sekretess Staffan Olsson