ANDTS

Begreppet ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Begreppet är en del av en nationell politisk strategi kring folkhälsa, och där målet är att skapa  en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Här beskriver vi hur Elevhälsan arbetar med ANDTS i skolan och hur du kan prata med ditt barn om till exempel alkohol.

Fakta

ANDTS

ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Ett av de övergripande målen för den nationella ANDTS-politiken är skyddet för barn och unga. Den unga hjärnan är särskilt utsatt och kan skadas av intag av alkohol, narkotika, dopningspreparat, dopning och spel. Det kan dessutom leda till beroende. Under tonårstiden är nivåerna av dopamin extra höga och det gör att en ung person lättare kan fastna i beroende. Det är därför av största vikt att se till att unga får kunskap om riskerna och hur man söker hjälp om man redan kommit i kontakt med något som ingår i ANDTS.

ELEVHÄLSANS ARBETE

ANDTS

Undervisning om ANDTS – alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel – ingår i elevhälsans uppdrag och kan göras av t ex skolsköterska, kurator och/eller psykolog på grupp-/klassnivå. I skolans styrdokument för grund- och gymnasieskolan (skollag, läroplan och kursplaner) framgår att undervisning om ANDTS ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

Senaste artiklarna inom ANDTS

Följ oss på sociala media!

Experten svarar om frågor kring ANDTS

Vill du ställa en fråga till våra experter?

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad med relevant information för dig som har barn i skolan.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev Vårdnadshavare

*” anger obligatoriska fält

Integritet*
Annons