Autism

Hur upptäcker du att ditt barn har autism? Hur kan du vara det bästa stödet för ditt barn? Vad är elevhälsans uppdrag?

Fakta

Autism

Autism visar sig ofta genom att personen har brist på förmågan till social kommunikation och interaktion i olika sammanhang. Personer med autism har ofta ett specialintresse och en oflexibel fixering vid rutiner. Över- eller underkänslighet för ljud, ljus, lukt eller beröring kan också kopplas till autism. Graden av symptom och hur symptomen uttrycker sig är olika beroende på individ.

ELEVHÄLSANS ARBETE

Autism

Utredning för autism görs på psykiatrisk mottagning och består främst av två delar: Samtalsundersökning och neuropsykiatrisk undersökning. Det är alltså inte hos elevhälsan på skolan som utredningen sker.  Specialpedagogerna är med och utformar åtgärdsprogram och extra anpassningar för elever som är på autismspektrumet men inte har någon diagnos men också de elever med diagnos. I de fallen anpassningar utformas är det individuellt inte utifrån diagnosen de kanske har. Skolsköterska och kurator är med som en röd tråd i både det medicinska och psykosociala arbetet. För elever med autism är det viktigt att skapa tydliga rutiner, anpassa schemat och avgränsa i klassrummen. Anpassningen skapas av elevhälsan tillsammans med läraren.

Artiklar om autism

Följ oss på sociala media!

Experten svarar om autism

Vill du ställa en fråga till våra experter?

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad med relevant information för dig som har barn i skolan.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev Vårdnadshavare

*” anger obligatoriska fält

Integritet*
Annons