Elevhälsans arbete

Vilka ingår i elevhälsan och vad är elevhälsans faktiska uppdrag?

Fakta

Elevhälsans arbete

Elevhälsan arbete ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande, och det ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I elevhälsoteamet ingår rektorer, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens vilket oftast är specialpedagog eller speciallärare. I vissa elevhälsoteam ingår även skolans studie- och yrkesvägledare.

ELEVHÄLSANS ARBETE

Vad gör elevhälsan?

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Enligt skollagen (27 §) ska alla elever erbjudas minst tre hälsobesök jämnt fördelade under grundskoletiden. Det första hälsobesöket får förläggas till förskoleklassen. Alla elever ska också erbjudas ett hälsobesök under gymnasietiden.

Senaste artiklarna inom Elevhälsans arbete

Följ oss på sociala media!

Experten svarar om frågor kring Elevhälsans arbete

Vill du ställa en fråga till våra experter?

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad med relevant information för dig som har barn i skolan.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev Vårdnadshavare

*” anger obligatoriska fält

Integritet*
Annons