Anpassad studiegång

Här förklarar vår expert Gudrun Löwendahl Björkman kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Gudrun svarar gärna på dina frågor i ämnet, scrolla ned på sidan till ”Vill du ställa en fråga till våra experter?”

Fakta

Fakta om anpassad studiegång

Innan anpassad studiegång beslutas ska en utredning av elevens behov av särskilt stöd genomföras och olika former av stödinsatser av mindre ingripande karaktär ska ha prövats. Ni som vårdnadshavare och ert barn har rätt att vara delaktiga och bidra med era perspektiv när utredningen kring behov av särskilt stöd görs. Detsamma gäller när åtgärdsprogram upprättas och vid utvärderingar av åtgärdsprogram.

ELEVHÄLSANS ANSVAR

Anpassad studiegång

Anpassad studiegång är en form av särskilt stöd som innebär avvikelser från den gällande timplanen i ett eller flera ämnen (eller ämnesområden inom den anpassade grundskolan). Anpassad studiegång kan innebära att ditt barn får mindre undervisningstid i ett eller flera ämnen. I vissa fall sker det även att ett eller några ämnen helt tas bort under en tidsperiod.

Senaste artiklarna inom Anpassad studiegång

Följ oss på sociala media!

Vill du ställa en fråga till våra experter?

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad med relevant information för dig som har barn i skolan.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev Vårdnadshavare

*” anger obligatoriska fält

Integritet*
Annons