Problematisk skolfrånvaro

Om problematisk skolfrånvaro. Vad räknas som en ”hemmasittare”? Hur arbetar elevhälsan med ”hemmasittare”?

Fakta

Problematisk skolfrånvaro

"Hemmasittare" eller problematisk skolfrånvaro är begrepp som används när elever som av olika anledningar inte kan vara i skolan under en längre tid. Det innebär oftast att eleven isolerar sig i hemmet. "Hemmasittare" är inte en diagnos men är en stor utmaning för dig som vårdnadshavare och för barnet.

ELEVHÄLSANS ANSVAR

Problematisk skolfrånvaro

Skolan tar hand om eleverna när de är i skolan. Det är föräldrarnas ansvar att de kommer till skolan och går inte det så får ni som vårdnadshavare kontakta socialtjänsten. I särskilda fall kan skolan bidra med distansundervisning.

Senaste artiklarna inom Problematisk skolfrånvaro

Följ oss på sociala media!

Experten svarar om frågor kring Hemmasittare

Vill du ställa en fråga till våra experter?

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad med relevant information för dig som har barn i skolan.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev Vårdnadshavare

*” anger obligatoriska fält

Integritet*
Annons