Läs- och skriv­svårigheter

Vad är skillnaden mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi? Hur arbetar elevhälsan med läs- och skrivsvårigheter? Hur får du som vårdnadshavare stöd om du upptäcker att ditt barn har dyslexi?

Fakta

Läs- och skriv­svårigheter

Problemen med att läsa och skriva kan ha olika orsaker. Det kan vara neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kognitiva svårigheter, bristfällig undervisning, för lite övning, annat modersmål samt hörsel- eller synnedsättning. Med rätt anpassning kan generella läs- och skrivsvårigheter tränas bort.

ELEVHÄLSANS ARBETE

Läs- och skriv­svårigheter

Det är rektorn tar beslut om pedagogisk läs- och skrivutredning i samråd med elevhälsan. Syftet med utredningen är att se vilka stödinsatser eleven med svårigheterna kan tänkas behöva.

Senaste artiklarna inom Läs och skriv­svårigheter

Följ oss på sociala media!

Vill du ställa en fråga till våra experter?

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad med relevant information för dig som har barn i skolan.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev Vårdnadshavare

*” anger obligatoriska fält

Integritet*
Annons