21 okt 2021

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska 1,5 timmar 15:30

Läs vidare och anmäl

1 nov 2021

Barn i familjer med missbruk – vilken roll kan skolan spela?

Kostnadsfritt webbinarium 1 timme 14:00

Läs vidare och anmäl

18 nov 2021

Extra anpassningar och särskilt stöd inom grundsärskolan

Extra anpassningar och särskilt stöd inom grundsärskolan 1,5 timmar 15:30

Läs vidare och anmäl

2 dec 2021

Dokumentation i skolans arbete med elever

Dokumentation 2 timmar 15:00

Läs vidare och anmäl

Kalendarium

oktober

21 okt 2021

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska 1,5 timmar 15:30

Läs vidare och anmäl

november

1 nov 2021

Barn i familjer med missbruk – vilken roll kan skolan spela?

Kostnadsfritt webbinarium 1 timme 14:00

Läs vidare och anmäl

18 nov 2021

Extra anpassningar och särskilt stöd inom grundsärskolan

Extra anpassningar och särskilt stöd inom grundsärskolan 1,5 timmar 15:30

Läs vidare och anmäl

22 nov 2021

Stärk elevers psykiska hälsa och lärande

Förebyggande och hälsofrämjande insatser Heldag 08:30-17:30

Läs vidare och anmäl

23 nov 2021

Stärk elevers psykiska hälsa och lärande

Förebyggande och hälsofrämjande insatser Heldag 08:00-16:30

Läs vidare och anmäl

25 nov 2021

Elevhälsa i utveckling – Gothia Kompetens konferens

Elevhälsa i utveckling Heldag 09:00-17:00

Läs vidare och anmäl

25 nov 2021

Interprofessionella samtal som främjar hälsa, lärande och utveckling

Kostnadsfritt - föranmälan senast 15 nov 2 timmar 14:30

Läs vidare och anmäl

december

1 dec 2021

Så kan stödmaterial Elevhälsa användas inom vuxenutbildningen

Kostnadsfritt - föranmälan senast 24 nov, Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska 1,5 timmar 08:00

Läs vidare och anmäl

2 dec 2021

Dokumentation i skolans arbete med elever

Dokumentation 2 timmar 15:00

Läs vidare och anmäl

10 dec 2021

Utveckling av skolans stöd- och elevhälsoarbete ur ett inkluderingsperspektiv

Konferens/kostnadsfritt - föranmälan senast 3 dec 2,5 timmar 13:30

Läs vidare och anmäl

januari

12 jan 2022

Elevhälsa 2022

Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete som stödjer hälsa och lärande Heldag 08:30-16:45

Läs vidare och anmäl

13 jan 2022

Elevhälsa 2022

Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete som stödjer hälsa och lärande Heldag 08:00-16:30

Läs vidare och anmäl