2 dec 2021

Dokumentation i skolans arbete med elever

Dokumentation 2 timmar 15:00

Läs vidare och anmäl

7 dec 2021

Webinar om ljudutjämningssystemet Roger SoundField

Kostnadsfritt webbinarium 1 h 15:00

Läs vidare och anmäl

17 mar 2022

Webbinarium med Gudrun Löwendahl Björkman – 15 skolor och elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd 1,5 timmar 15:30

Läs vidare och anmäl

7 apr 2022

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska 1,5 timmar 15:30

Läs vidare och anmäl

Kalendarium

december

2 dec 2021

Dokumentation i skolans arbete med elever

Dokumentation 2 timmar 15:00

Läs vidare och anmäl

7 dec 2021

Webinar om ljudutjämningssystemet Roger SoundField

Kostnadsfritt webbinarium 1 h 15:00

Läs vidare och anmäl

10 dec 2021

Utveckling av skolans stöd- och elevhälsoarbete ur ett inkluderingsperspektiv

Konferens/kostnadsfritt - föranmälan senast 3 dec 2,5 timmar 13:30

Läs vidare och anmäl

januari

12 jan 2022

Elevhälsa 2022

Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete som stödjer hälsa och lärande Heldag 08:30-16:45

Läs vidare och anmäl

13 jan 2022

Elevhälsa 2022

Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete som stödjer hälsa och lärande Heldag 08:00-16:30

Läs vidare och anmäl

mars

17 mar 2022

april

7 apr 2022

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska 1,5 timmar 15:30

Läs vidare och anmäl