25 aug 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – Fler elever kan lyckas i skolan med de reviderade kursplanerna

Reviderade kursplaner och allmänna råd utifrån ett övergripande perspektiv 2 timmar 15:00

Läs vidare och anmäl

15 sep 2022

Diana Storvik – Ökad delaktighet genom stödstrukturer och strategier

Att använda stödmallar i undervisningen 1.5 timmar 15:30

Läs vidare och anmäl

22 sep 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – 15 skolor och elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd 1,5 timmar 15:30

Läs vidare och anmäl

6 okt 2022

Staffan Olsson – Rättssäker elevhälsa med tyngdpunkt i lagstiftning till stöd för skolans elever

Tystnadsplikt 3 timmar 14:00

Läs vidare och anmäl

Kalendarium

augusti

25 aug 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – Fler elever kan lyckas i skolan med de reviderade kursplanerna

Reviderade kursplaner och allmänna råd utifrån ett övergripande perspektiv 2 timmar 15:00

Läs vidare och anmäl

september

15 sep 2022

Diana Storvik – Ökad delaktighet genom stödstrukturer och strategier

Att använda stödmallar i undervisningen 1.5 timmar 15:30

Läs vidare och anmäl

22 sep 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – 15 skolor och elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd 1,5 timmar 15:30

Läs vidare och anmäl

oktober

20 okt 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska

Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska 1,5 timmar 15:30

Läs vidare och anmäl

november

10 nov 2022

Staffan Olsson – Tystnadsplikt

Tystnadsplikt 2,5 timmar 14:30

Läs vidare och anmäl

17 nov 2022

Gudrun Löwendahl Björkman – Extra anpassningar och särskilt stöd inom grundsärskolan

Extra anpassningar och särskilt stöd inom grundsärskolan 2 timmar 15:00

Läs vidare och anmäl

24 nov 2022

Diana Storvik – Studiestrategier:  För undervisning och lärande

Studiestrategier:  För undervisning och lärande 1.5 timmar 15:30

Läs vidare och anmäl