Dokumentation i skolans arbete med elever

Webbinariet genomförs digitalt via zoom torsdagen den 2 december september kl. 15.00-17.00. Under sista halvtimmen besvarar och diskuterar Staffan inkomna frågor.

Upp till tre exemplar av Staffans skolsekretessbok utlottas bland deltagarna. En bok utlottas vid minst 30 deltagare, två vid 60 och tre vid 100.

Målgrupp
Grundskola och gymnasium.

Kostnad
Kostnaden för att delta är 635 kr ex moms per deltagare. Är ni fler som vill gå tillsammans ges rabatt om ni är fyra deltagare eller fler.

Om föreläsaren och innehåll
Staffan Olsson, Södertälje, är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt, dokumentation och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och mångårig expert på Elevhälsan.se.

Staffan har skrivit flera böcker. En av de senaste,”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utkom i ny sjunde upplaga 2019. Boken utlottas i upp till tre exemplar beroende på deltagarantal.

Vid webbinariet behandlas frågor om dokumentation i skolan, inte minst i elevhälsan, bl.a. i de delar som gäller stöd och särskilt stöd. Dokumentation är således i fokus- när måste vi dokumentera, vad ska dokumentationen innehålla, vilka får ha insyn i den och hur och hur länge ska den sparas? Vilken är skillnaden mellan minnesanteckningar, arbetsdokumentation och allmänna handlingar? Frågor om offentlighet och sekretess är också mycket viktiga vid hantering av dokumentation internt och vid utlämnande utanför skolan. Kunskaper om dessa regler utgör en grundförutsättning för att göra rätt.

Dokumentation måste eller bör ske i olika sammanhang, t.ex. vid elevers behov av särskilt stöd, vid extra anpassningar i skolan, vid kränkande behandling och till socialnämnden då ett barn misstänks fara illa. Bestämmelser om möjlighet att överklaga beslut om särskilt stöd, disciplinära beslut m.m. behandlas också.

En samlad frågestund ligger i slutet av webbinariet. Frågor kan dessutom ställas av varje deltagare via e-post eller mobil i upp till 6 månader efter webbinariet!

Anmälan och frågor

Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en eller två kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Anmälan

635 kr/person ex moms

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 2 decemer. 15.00-17.00. Under sista halvtimmen besvarar och diskuterar Staffan inkomna frågor.

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Extra deltagare

Deltagare
E-post
 

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega (detta gäller ej kostnadsfria webbinarier, där är det frivilligt att medverka och igen avbokning krävs). Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.