Fortbildningarna genomförs av utbildare från RFSU och behandlar frågor som rör sex och sexualitet.