”15 skolor och elever i behov av särskilt stöd”

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 22 september kl. 15.30-17.00. Under sista halvtimmen besvarar Gudrun inkomna frågor. Föreläsningen utgår från Skolverkets reviderade allmänna råd (2022) och Gudruns e-bok ”15 skolor och elever i behov av särskilt stöd – Utredningar och åtgärdsprogram”. Den utskriftsbara e-boken (PDF) ingår i föreläsningen. E-boken innehåller elevexempel från förskoleklass-årskurs 9.

Ni kommer efter anmälan och inbetalning få mejl med e-boken och åhörarbilderna.

Målgrupp
Lärare, speciallärare, specialpedagoger, övrig elevhälsa, skolledare och huvudmän främst inom grundskolan. Det mesta är även överförbart till andra skolformer.

Kostnad
Kostnaden för att delta är 675 kr ex moms per deltagare. Är ni flera från samma skola/enhet mejla johannes@elevhalsan.se för att få en offert. I kostnaden ingår en upplaga av den utskriftsbara e-boken, samt åhörarbilder.  Är ni fler som vill gå tillsammans ges rabatt om ni är fyra deltagare eller fler.

Om föreläsaren och innehåll
Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare. Hon är specialpedagog, författare, utbildare och handledare. Gudrun är bl.a. en av huvudförfattarna till Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen”. Hennes egna utskriftsbara e-böcker är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel. Läs gärna mer om Gudrun och hennes e-böcker på www.GLBatgardsprogram.com

Föreläsningen utgår från Skolverkets reviderade allmänna råd (2022) och belyser konkreta exempel från e-boken:

  • Hur vi kan utveckla en professionell dokumentation 
  • Utredning av särskilt stöd och åtgärdsprogram
  • Utredning vid kombinerade och komplexa svårigheter och åtgärdsprogram
  • Utredning av särskilt stöd för nyanlända elever och åtgärdsprogram
  • Utredning av extra ordinärt stödbehov vid ansökan om tilläggsbelopp
  • Utredning om ”hemundervisning” och huvudmannens beslut
  • Pedagogisk bedömning inför eventuellt mottagande inom grundsärskolan
  • Övergångsinformation till ny skola för elev i behov av särskilt stöd 
  • Pedagogiska, etiska, juridiska och praktiska aspekter 

Utlåtande om den utskriftsbara e-boken

”Den här e-boken är fantastisk. Den kommer att bli så användbar ute på skolorna, med alla elevexempel på utredningar och åtgärdsprogram.”
Helene Lännerholm, Specialpedagog, Barn- och elevhälsan, Lidingö kommun

”Det här är en riktig skatt, med många goda exempel att ”studsa” emot”
Therese Broholm, Barn- och elevhälsochef F-Gy, Töreboda kommun

Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en eller två kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Anmälan

675 kr/person ex moms

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 22 september kl. 15.30-17.00. Under sista halvtimmen besvarar Gudrun inkomna frågor.

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Extra deltagare

Deltagare
E-post
 

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega (detta gäller ej kostnadsfria webbinarier, där är det frivilligt att medverka och igen avbokning krävs). Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.