Extra anpassningar och särskilt stöd inom grundsärskolan

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 17 november kl. 15.00-17.00. Under sista halvtimmen besvarar Gudrun inkomna frågor. Föreläsningen utgår från Skolverkets reviderade allmänna råd (2022) och Gudruns e-bok ”Vägledning för grundsärskolan – Från att ge ledning och stimulans, till att göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd”. E-boken innehåller bl a sex elevexempel på utredningar och åtgärdsprogram. Eleverna är i olika åldrar och läser utifrån olika kursplaner. Ni kommer efter anmälan och inbetalning få mejl med e-boken och åhörarbilderna.

Målgrupp
Personal, elevhälsoteam och skolledare som kan kommer i kontakt med elever inom grundsärskolan. 

Kostnad
Kostnaden för att delta är 675 kr ex moms per deltagare. Är ni flera från samma skola/enhet mejla johannes@elevhalsan.se för att få en offert. I kostnaden ingår åhörarbilder och Gudruns E-bok.

Om föreläsaren och innehåll
Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare. Hon är specialpedagog, författare, utbildare och handledare. Gudrun är bl.a. en av författarna till Skolverkets tidigare stödmaterial “Stödinsatser i utbildningen”. Hennes egna utskriftsbara e-böcker är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel.

Läs gärna mer om Gudrun och hennes e-böcker på www.GLBatgardsprogram.com.  

Webbinariet tar upp

Föreläsningen utgår från aktuella bestämmelser och förtydligar exempelvis:

  • Vad behöver göras innan frågan om eventuell placering inom grundsärskolan väcks?
  • Vad ingår i en pedagogisk bedömning inför ett eventuellt mottagande inom grundsärskolan?
  • Vad innebär ”integrering” respektive ”omvänd integrering”? Vad behöver dokumenteras?
  • Vad är extra anpassningar inom grundsärskolans två inriktningar?
  • Vad räknas som särskilt stöd inom grundsärskolans två inriktningar?
  • När ska en utredning om särskilt stöd göras?
  • Vad ska dokumenteras och utvärderas i åtgärdsprogram inom grundsärskolan?
  • Pedagogiska, etiska, juridiska och praktiska aspekter 
  • Konkreta elevexempel visas

Utlåtande om den utskriftsbara e-boken:

“Årets bästa fortbildningsbok! Vägledning för grundsärskolan är som en handbok för oss personal, rektorer och huvudmän. Det är första gången man känner att ett material är gjort speciellt för oss i grundsärskolan, som vi direkt kan använda…”

Linda Juhlin, speciallärare och förälder till barn i grundsärskolan / Marie Wetterling, speciallärare och samordnare för grundsärskolan, Kungshögsskolan, Ljungby kommun

“Vilken fantastisk bra bok! Här konkretiseras för första gången vad extra anpassningar och särskilt stöd är för elever som läser utifrån grundsärskolans läroplan. Boken innehåller också konkreta och användbara elevexempel och blanketter”

Åsa Damberg, speciallärare inom För- och grundskolestöd -Team pedagogisk skolutveckling, Huddinge kommun

Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en eller två kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Anmälan

675kr/person ex moms

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 17 november kl. 15.00-17.00. Under sista halvtimmen besvarar Gudrun inkomna frågor.

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Extra deltagare

Deltagare
E-post
 

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.