Extra anpassningar och särskilt stöd inom den anpassade grundskolan

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 11 maj kl. 15.30-17.00. Under sista halvtimmen besvarar Gudrun inkomna frågor.

Målgrupp
Speciallärare, specialpedagoger, lärare, elevhälsoteam, skolledare och förvaltning som kan kommer i kontakt med elever inom den anpassade grundskolan (grundsärskolan). 

Kostnad
Kostnaden för att delta är 675 kr ex moms per deltagare. Är ni flera från samma skola/enhet mejla johannes@elevhalsan.se för att få en offert. I kostnaden ingår Gudruns e-bok ”Vägledning för den anpassade grundskolan” (2023) samt åhörarbilder.

Om föreläsaren och innehåll
Gudrun Löwendahl Björkman är Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare. Hon är specialpedagog, författare, utbildare och handledare. Gudrun är bl.a. en av huvudförfattarna till Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen”. Hennes egna utskriftsbara e-böcker är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel. Inför webbinariet

Läs gärna mer om Gudrun och hennes e-böcker på www.GLBatgardsprogram.com.  

Webbinariet aktualiserar
Föreläsningen utgår bl a från Skolverkets kommentarer till de allmänna råden om extra anpassningar och särskilt stöd (2022), samt Skolverkets och SPSM-s stödmaterial (2023) kring stödinsatser.

 • Vad ingår i en pedagogisk bedömning inför ett eventuellt mottagande inom grundsärskolan?
 • Vad är extra anpassningar inom grundsärskolans två inriktningar?
 • Vad räknas som särskilt stöd inom grundsärskolans två inriktningar?
 • När ska en utredning om särskilt stöd göras?
 • Vad ska dokumenteras och utvärderas i åtgärdsprogram inom grundsärskolan?
 • Vad behöver vi tänka på vid integrering
  a) av mottagna elever som undervisas i grundskoleklass respektive
  b) elever som läser utifrån grundskolans läroplan men undervisas i en grundsärskoleklass (vilket ibland kallas för ”omvänd integrering”)”? Vad behöver dokumenteras?
 • Pedagogiska, etiska, juridiska och praktiska aspekter 
 • Konkreta elevexempel visas

Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en eller två kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Anmälan

675kr/person ex moms

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 11 maj kl. 15.30-17.00. Under sista halvtimmen besvarar Gudrun inkomna frågor.

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Extra deltagare

Deltagare
E-post
 

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega (detta gäller ej kostnadsfria webbinarier, där är det frivilligt att medverka och igen avbokning krävs). Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.