Vägledning för gymnasieskolan – Extra anpassningar och särskilt stöd

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 27 april kl. 15.30-17.00. Under sista halvtimmen besvarar Gudrun inkomna frågor.

Målgrupp
Speciallärare, specialpedagoger, övrig elevhälsa, lärare, skolledare och huvudmän inom gymnasieskolan. .

Kostnad
Kostnaden för att delta är 550 kr ex moms per deltagare. Är ni flera från samma skola/enhet mejla johannes@elevhalsan.se för att få en offert. I kostnaden ingår åhörarbilder.

Om föreläsaren och innehåll
Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare. Hon är specialpedagog, författare, utbildare och handledare. Gudrun är bl.a. en av författarna till Skolverkets tidigare stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen”. Hennes egna utskriftsbara e-böcker är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel.

Läs gärna mer om Gudrun och hennes e-böcker på www.GLBatgardsprogram.com .

Webbinariet tar upp
Föreläsningen utgår från Skolverkets reviderade allmänna råd (2022) samt Skolverkets och SPSM-s stödmaterial (2023). Vissa konkreta exempel som fortfarande är aktuella från Gudruns e-bok ”Vägledning för gymnasieskolan” (2017) berörs också.

  • Vad är ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd inom gymnasieskolan?
  • När övergår extra anpassningar till särskilt stöd?
  • Hur vi kan utveckla en professionell dokumentation?
  • Vad ska ingå i utredningen av särskilt stöd och i åtgärdsprogram?
  • Hur kan vi utreda vid kombinerade och komplexa svårigheter?
  • Övergångsinformation från grundskolorna kring elever i behov av särskilt stöd
  • Vikten av ett årshjul som ger struktur och förutsägbarhet i stödprocessen
  • Pedagogiska, etiska, juridiska och praktiska aspekter

Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en eller två kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Anmälan

550 kr/person ex moms

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 27 april kl. 15.30-17.00. Under sista halvtimmen besvarar Gudrun inkomna frågor.

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Extra deltagare

Deltagare
E-post
 

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega (detta gäller ej kostnadsfria webbinarier, där är det frivilligt att medverka och igen avbokning krävs). Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.