Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 20 oktober kl. 15.30-17.00. Under sista halvtimmen besvarar Gudrun inkomna frågor. Föreläsningen utgår från Gudruns e-bok ”Stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska”. E-boken förtydligar våra aktuella styrdokument och forskning.

I e-boken finns även fyra utredningar kring särskilt stöd och åtgärdsprogram, för elever med annat modersmål än svenska. Ni kommer efter anmälan och inbetalning få mejl med e-boken och åhörarbilderna.

Målgrupp
Lärare inkl. modersmålslärare, studiehandledare på modersmål, speciallärare, specialpedagoger, övrig elevhälsa, skolledare och huvudmän inom grundskolan, gymnasieskolan samt motsvarande skolformer.

Kostnad
Kostnaden för att delta är 635 kr ex moms per deltagare. Är ni flera från samma skola/enhet mejla johannes@elevhalsan.se för att få en offert.

I kostnaden ingår en upplaga av den utskriftsbara e-boken, samt åhörarbilder. 

Om föreläsaren och innehåll
Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare. Hon är specialpedagog, författare, utbildare och handledare. Gudrun är bl.a. en av huvudförfattarna till Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen”. Hennes egna utskriftsbara e-böcker är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel.

Läs gärna mer om Gudrun och hennes e-böcker på www.GLBatgardsprogram.com.

Webbinariet
Gudrun förtydligar bestämmelser och rekommendationer kring stödinsatser för elever med annat modersmål än svenska. Exempelvis:

  • Skillnaden mellan åtgärder till stöd för nyanlända, extra anpassningar och särskilt stöd
  • Skillnaden mellan prioriterad timplan, anpassad timplan och anpassad studiegång 
  • Studiehandledning på modersmålet som ledning och stimulans, extra anpassning, särskilt stöd respektive åtgärd till stöd för nyanlända elever 
  • Dokumentation av åtgärder till stöd för nyanlända elever samt extra anpassningar
  • Utredning av särskilt stöd – Enkel eller grundlig? Vilka bör delta i utredningen?
  • Insatser inom åtgärdsprogram – Vilka stödåtgärder? Vilka behöver informeras?
  • Vikten av elevers och vårdnadshavares delaktighet
  • Samverkan mellan personalen som möter eleverna i hela lärande- och stödprocessen
  • Styr- och stödkedjan påverkar både verksamheten och eleverna
  • Framgångsfaktorer i forskning och rapporter

Utlåtande om den utskriftsbara e-boken:

”Jag uppskattar verkligen att du ger konkret stöd till hur vi i skolan kan formulera oss professionellt när vi ska beskriva elevens situation. Jag tänker att alla olika professioner i de skolor som har elever med annat modersmål har stor glädje av detta häfte.”

Lizelott Löwendahl, Förstelärare i specialpedagogik SVA/Ma, Heleneholms Gymnasium, Språkintroduktion, Malmö stad

Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en eller två kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Anmälan

635 kr/person ex moms

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 20 oktober kl. 15.30-17.00. Under sista halvtimmen besvarar Gudrun inkomna frågor. 

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Extra deltagare

Deltagare
E-post
 

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega (detta gäller ej kostnadsfria webbinarier, där är det frivilligt att medverka och igen avbokning krävs). Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.