Kostnadsfritt webbinarium tillsammans med Allbry

Innehåll

Den ökande och tragiska våldsutvecklingen har drastiska konsekvenser för våra barn och unga. Ett växande antal pojkar och flickor dras in som förövare och offer i det gängkriminella våldet. Med rätt förutsättningar kan skolan bidra till förändring genom att göra elevhälsans insatser mer tillgängliga och stärka samarbetet med vårdnadshavare, polis och socialtjänst.

För att skolan ska lyckas förebygga gängkriminalitet bland unga krävs prioritering, modernisering och integration av elevhälsans och skolkuratorns arbete i samhällssystemet. Det är nödvändigt att stärka det tvärprofessionella samarbetet mellan skolan och samhällsorganen som arbetar för barnets bästa, samt att göra våra insatser mer tillgängliga och skapa förtroende hos våra barn och unga.

 I vårt webinarium ”Elevhälsans roll i att förebygga gängkriminellt våld och dess samverkan med socialtjänsten” kommer vi att lyssna på ett samtal mellan Cem Celepli Atci, grundare av Allbry, Botrus Botrus, digifysisk skolkurator på Allbry och Angelica Kulbay, förebyggande socialsekreterare socialtjänsten Haninge.

Samtalet kommer att fokusera på hur digital elevhälsa kan sänka tröskeln och öka tillgängligheten för att tidigt ta del av skolans elevhälsa i samhällsgrupper där det är som mest stigmatiserat att söka hjälp. Vi kommer även diskutera hur digital elevhälsa underlättar och möjliggör samarbetet med socialtjänsten genom att identifiera riskbeteenden i ett tidigt skede. Dessutom kommer vi att dela med oss av framgångsrika exempel på samverkan mellan elevhälsa och socialtjänst, samt ge tips och råd för det förebyggande och främjande arbetet som skola och socialtjänst. 

 Efter webbinariet finns möjlighet att ställa frågor.

Skicka gärna in frågor innan så ser vi om vi hinner ta upp dem! Mejla dina frågor till johannes@elevhalsan.se

Avsändare
Webbinariet arrangeras av Allbry. Allbry grundades ur övertygelsen om att alla unga har rätt att må bra. Därför bedriver Allbry elevhälsa på elevens vis. Allbry är ett förebyggande, åtgärdande och uppföljande verktyg för elevhälsan som tillgängliggör elevhälsopersonal för elever och skapar insikt för skolan – www.allbry.se

Vid frågor:
Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Anmälan

Kostnadsfritt

Webbinariet genomförs digitalt onsdagen den 6 december klockan 15:30-16:15. Det kommer finnas tid för frågestund under webbinariet. Ni kommer efter anmälan att erhålla mejl och påminnelser för ert deltagande.

Kontaktuppgifter

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega (detta gäller ej kostnadsfria webbinarier, där är det frivilligt att medverka och igen avbokning krävs). Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.