Att identifiera riskgrupper, riskfaktorer och riskbeteenden hos elever

Delta på Prata om Alkohols och Elevhälsans populära webbinarium.

Den 19 april klockan 15.30 anordnar Prata om Alkohol ett webbinarium där beroendeprofessor Fred Nyberg berättar om riskgrupper, riskbeteenden och riskfaktorer bland ungdomar.

I det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan ingår att identifiera riskgrupper, riskfaktorer samt riskbeteenden hos barn och unga. Beroendeprofessor Fred Nyberg går igenom vad som kännetecknar ett riskbeteende samt vilka elever som löper större risk att ingå i en riskgrupp. Man får även veta vilka tecken man ska vara uppmärksam på hos barn och unga samt hur man kan agera vid misstanke om att en elev är i riskzonen för att fastna i beroende eller drabbas av psykisk ohälsa. Fred Nyberg delar även med sig av den senaste forskningen i ämnet.

I slutet av webbinariet kommer man att kunna ställa frågor till Fred Nyberg om riskgrupper, riskfaktorer och riskbeteenden samt till Anna Nygren kring det praktiska förebyggande arbetet i skolan.

Medverkande

-Fred Nyberg, professor e.m. i biologisk beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende (U-FOLD)

-Anna Nygren, speciallärare och elevhälsoexpert på Prata om Alkohol

-Johannes Innala, moderator, Elevhälsan.se

Målgrupp

Elevhälsans personal, lärare, övrig skolpersonal, föräldrar och andra vuxna som pratar med unga.

Avsändare

Webbinariet arrangeras av “Prata om alkohol och är kostnadsfritt”. Prata Om Alkohol startades 2006 och metoden bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol. – www.prataomalkohol.se

Vid frågor:

Mejl: johannes@elevhalsan.se

Tel: 070-492 01 96

Anmälan

Kostnadsfritt

Webbinariet genomförs digitalt onsdagen den 19 april klockan 15.30. Efter dragningen kommer det att finnas tid för frågestund via chatt. Ni kommer efter anmälan att erhålla mejl och påminnelser för ert deltagande.

Kontaktuppgifter

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega (detta gäller ej kostnadsfria webbinarier, där är det frivilligt att medverka och igen avbokning krävs). Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.