Kostnadsfritt webbinarium om särskilt stöd - Kostnadsfri förhandsvisning för er som ansvarar för skolors kompetensutveckling

Webbinariet genomförs onsdagen den 27 september klockan 15:30. Webbinariet är uppdelat i två delar. Gudrun Löwendahl Björkman inleder med en kortare dragning mellan 15.30-15.45 live.

Därefter får du som deltagare titta på hennes föreläsningsfilm ”Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i grundskolan”. 

En länk till filmen infogas i chatten under webbinariet (ni kan avsluta filmen när ni vill). Filmlänken upphör att gälla kl. 19.00. Tanken är att en deltagare per verksamhet får möjlighet att se hela föreläsningen utan kostnad (ordinarie pris är 500 kr exkl. moms).

Vill du se ett smakprov (trailer) så kan du klicka här!

Innehåll

Gudrun Löwendahl Björkman informerar kortfattat om olika former av kompetensutveckling som hon kan bistå med;

  • inspelade föreläsningar inom åtta olika områden som kan skräddarsys
  • komplement till filmföreläsningar i form av reflekterande diskussionsfrågor och elevcases
  • kompletterande digital frågestund efter filmvisningar som besvarar uppkomna frågor
  • åtta olika e-böcker som kan användas separat eller i kombination med filmvisningar
  • stöd till huvudmän, rektorer, elevhälsoteam och utvecklingsledare hur utvecklingsarbetet kan genomföras för att skapa en reell kompetenshöjande process som ger verkliga resultat.

Målgrupp
Först och främst för Er som ansvarar för skolors kompetensutveckling inom grundskolan.

Visserligen kan mycket informationen överföras till anpassade grundskolan och gymnasieskolan, men verksamma inom dessa skolformer gynnas bäst av att se föreläsningsfilmerna som är direkt anpassade till dessa målgrupper. Här finns ”Extra anpassningar och särskilt stöd i anpassad grundskola” och ”Extra anpassningar och särskilt stöd i gymnasieskolan”.

Föreläsare och expert på Elevhälsan.se
Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare. Hon är specialpedagog, författare, utbildare och handledare. Gudrun är bl.a. en av huvudförfattarna till Skolverkets tidigare stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen” (2014). 

Omdömen
”Du gör ett fantastiskt arbete, filmpresentationerna är mycket tydliga, pedagogiska och lätta att följa. Mina kunskaper och min förståelse utvecklas hela tiden.”
Kristina Lindgren, Specialpedagog

”Så bra din inspelade föreläsning fungerar! Uppdelningen möjliggör verkligen att vi kan ta en del i taget och fördjupa arbetet i våra personalgrupper. Vi är mycket tacksamma att vi fått möjlighet att samarbeta med dig och att all personal får ta del av din kompetens. Vi hoppas och tror att vi med denna kunskapsbas ska kunna ge fler elever i Tingsryd möjlighet att lyckas i skolan.”
Sara Tordsson, Verksamhetschef Barn- och Elevhälsan i Tingsryds kommun

”Föreläsningsfilmerna är mycket informativa och pedagogiskt upplagda. De ger skoljuridisk kunskap och lyfter såväl framgångsfaktorer som fallgropar och verksamhetsnära exempel. Filmerna fungerar utmärkt för att snabbt och effektivt få mer kunskap inom olika områden och som underlag för fortsatta samtal och grund för kollegialt lärande/utvecklingsarbete inom ledningsgrupp och elevhälsa. Bra verktyg för vår kommun i arbetet med att skapa likvärdighet inom elevhälsoarbetet!”
Elisabeth Karlsson Enberg, Grundskolechef i Kalix kommun

Vid frågor:
Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Anmälan

Kostnadsfritt

Webbinariet genomförs digitalt onsdagen den 27 september klockan 15:30-15:45. I chatten infogas sedan länken till Gudruns hela film ”Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”.Ni kommer efter anmälan att erhålla mejl och påminnelser för ert deltagande.

Kontaktuppgifter

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega (detta gäller ej kostnadsfria webbinarier, där är det frivilligt att medverka och igen avbokning krävs). Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.