En webbutbildning för dig som arbetar som resurs eller stödperson på grundskolan och vill veta mer om skolans uppdrag samt barns utveckling och förmågor.