En fördjupning i rättssäker elevhälsa - begränsat antal deltagare 15 personer. Först till kvarn gäller.

Webbinariet genomförs digitalt via zoom torsdagen den 30 november kl. 13:30–17.00. Staffan inleder kort med att systematiskt redovisa och ha synpunkter på de fördjupningar som deltagarna efterlyst. Dessutom belyses kritik från Skolinspektionen som har framkommit vid deras granskning av olika huvudmäns elevhälsa. Därefter behandlar han 3-4 av de punkter som deltagarna har önskat ska fördjupas. Deltagarna får möjlighet att kommentera och komplettera samt ställa  frågor.  Efter en kortare paus tar Staffan upp ytterligare några fördjupningsområden.  

Deltagarna ges möjlighet att till Staffans mejladress senast den 20 november sända önskemål om ett fördjupningsområde – endast ett per deltagare. Deltagarna får därefter en vecka i förväg veta vilka fördjupningar som man önskar ska tas upp. 

Viss dokumentation med anknytning till webbinariets tema utsänds samtidigt. En pdf av den powerpoint-presentation som Staffan visar sänds ut samma dag som webbinariet genomförs. 

Efter webbinariet gör Staffan en 3-4 sidor lång sammanställning av vad som tagits upp under webbinariet och olika lösningar som har diskuterats/föreslagits.

Målgrupp
Elevhälsopersonal alla kategorier vid samtliga skolformer där elevhälsa är lagreglerad. Deltagarantalet begränsas till 15 personer. En förutsättning för att delta att är ha tillräckliga förkunskaper och därför vara kvalificerad att gå fördjupningskursen.

Kostnad
Kostnaden för att delta är 1 950 kr ex moms per deltagare. Deltagare vid webbinariet erhåller även möjligheten att beställa hela inspelningen av webbinariet till annan personal på skolan till ett förmånligt pris.

Om föreläsaren och innehåll

Staffan Olsson, Södertälje, är f.d. lärarutbildare samt författare/föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt, dokumentation och andra skoljuridiska frågor. Han är expert på Elevhälsan.se sedan 2006. Han har bland annat skrivit böckerna ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, upplaga 7, Studentlitteratur 2020, LSS i praktiken, upplaga 3, Studentlitteratur 2020 samt rapporten ”Samverkan kring unga med stöd av sekretesslag och handlingsplan”, 2016.”  

Innehållet kan inte exakt formuleras i förväg utan avgörs av deltagarnas önskemål om fördjupningsområden. En inledande beskrivning av problemområdet elevhälsa görs dock av Staffan och nyliga förändringar i lagstiftningen redovisas. Denna problematisering görs i viktiga delar utifrån den fördjupning deltagarna har önskat. 

Samtliga deltagare ska ha möjlighet att få sina fördjupningsområden belysta. Övriga deltagare kan under webbinariet lämna synpunkter om andras fördjupningsområden utifrån sina erfarenheter och lösningar.

En tanke är att deltagarnas mejladresser delas ut till alla med möjlighet till fortsatt kontakt efter webbinariet. Skulle någon inte vilja det så tas förstås hänsyn till detta.

Webbinariet tar upp

  • Olika problemområden inom fältet elevhälsa som deltagarna vill fördjupa
  • En systematisk men kortfattad genomgång av Staffan om elevhälsan, dess uppgifter och förutsättningar
  • Skolinspektionen- granskningar av elevhälsa i skolan- vanlig kritik.

Frågor kan ställas av varje deltagare via e-post eller mobil i upp till 6 månader efter webbinariet!

Vid frågor kontakta
Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-42 01 96

Anmälan

1 950 kr/person ex moms

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 30 nov 13.30-17.00. 

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Extra deltagare

Deltagare
E-post
 

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega (detta gäller ej kostnadsfria webbinarier, där är det frivilligt att medverka och igen avbokning krävs). Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.