Fler elever kan lyckas i skolan med de reviderade kursplanerna

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 25 augusti kl. 15.00-17.00. På slutet besvarar Gudrun inkomna frågor. Det går även bra att mejla frågor till Gudrun i efterhand. Webbinariet kan även beställas för en eller flera deltagare i en inspelad version.

Målgrupp
Webbinariet riktar sig till huvudmän, utvecklingsledare, skolledare, specialpedagoger, speciallärare, övrig elevhälsa, studie- och yrkesvägledare, förstelärare, personal som möter elever i flera ämnen inklusive studiehandledare. Webbinariet riktar sig i första hand till grundskolan och grundsärskolan men är lika aktuell för gymnasieskolans introduktionsprogram och grundläggande vuxenutbildning. 

Kostnad
Kostnaden för att delta är 675 kr ex moms per deltagare. Är ni fler än fyra deltagare från samma skola/huvudman mejla johannes@elevhalsan.se för att få en offert. I kostnaden ingår åhörarbilder och den reviderade e-boken “Vägledning för grundskolan” (version 8, 2022).

Om föreläsaren och innehåll
Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare. Hon är specialpedagog, författare, utbildare och handledare. Gudrun är bl.a. en av huvudförfattarna till Skolverkets stödmaterial “Stödinsatser i utbildningen” (2014). Hennes egna utskriftsbara e-böcker är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel. Läs gärna mer om Gudrun och hennes utskriftsbara e-böcker på www.GLBatgardsprogram.com

Webbinariet tar upp

  1. De reviderade allmänna råden för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som Skolverket sannolikt publicerar under sommaren.
  2. Begreppsförändringarna – Kunskapskrav byts ut mot kriterier för bedömning av kunskaper/betygskriterier. 
  3. Den förändrade principen för bedömning och betygsättning samt konsekvenserna av förändringen. I bästa fall är de nya reviderade allmänna råden kring bedömning och betygsättning även publicerade under sommaren, vilket Gudrun då kompletterar med.
  4. Förändringarna i de reviderade kursplanerna och bedömningskriterierna för årskurs 1-9.
  5. Hur de förändrade kursplanerna (i kombination med garantin för tidiga insatser) kan medföra att fler elever kommer att kunna lyckas och få godkända betyg om vi får en god kännedom om och förståelse för förändringarna på ett övergripande sätt. I webbinariet ges därför en grundläggande genomgång utifrån ett helikopterperspektiv för alla som möter undervisande personal eller som direkt möter elever i flera ämnen.    

Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en, två eller tre kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Anmälan

675 kr/person ex moms

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 25 augusti kl. 15.00-17.00. På slutet svarar Gudrun på inkomna frågor. 

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Extra deltagare

Deltagare
E-post
 

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.