Ett samarbete mellan socialtjänsten och de kommunala grundskolorna i Flens kommun

Webbinariet genomförs digitalt via zoom tisdagen den 28 maj kl. 15.00-16:30. Under sista delen av webbinariet finns det tid för frågor, som modereras av Johannes Innala från Elevhälsan.se.

Målgrupp
All skol- och socialtjänstpersonal samt föräldrar som önskar ett fungerande samarbete för barns och elevers skull.

Medverkande
Carolina Eriksson
Josefina Blas
Martin Widholm

Bakgrund

År 2022 fick Socialnämnden i Flen tillsammans med Barn-, utbildnings- och kulturnämnden i uppdrag att göra ett projektförslag som skulle bidra till att stärka samverkan mellan de kommunala grundskolorna och socialtjänsten i Flens kommun. Målet var att i projektet gemensamt identifiera aktuella problem samt finna arbetssätt för att minska barn och ungas psykiska ohälsa och den problematiska skolfrånvaron.

Projektledarna Josefina Blas från den centrala barn- och elevhälsan och Martin Widholm från socialtjänsten har under 1,5 års tid genomfört och slutfört projektet. De har identifierat brister och problem under resans gång och skrivit en slutrapport med förslag till lösningar för framtiden. De har tillsammans samordnat insatser mellan de kommunala grundskolorna och socialtjänsten i Flens kommun. Insatserna har till exempel varit föräldrakvällar med socialtjänsten, familjebehandlare från socialnämnden som deltagare i elevhälsoteam och föreläsningar/workshops mellan personalen i skolan och socialtjänsten. Behoven som framkom i kartläggningen var att det saknades kunskap om samt tilltro och tillgänglighet till varandras verksamheter. Utifrån detta anordnades 58 insatser på individnivå, gruppnivå eller organisationsnivå. Målet var att tidigt upptäcka barn som var i behov av samordnade insatser. Dessutom ville de i god tid hjälpas åt att identifiera och åtgärda de bakomliggande orsaker som bidrog till elevernas problematiska skolfrånvaro.

Årshjulet
Från år 2024 har projektet övergått till ett Skolsocialt stödteam där skolsamordnare Josefina Blas arbetar tillsammans med familjebehandlare Martin Widholm för att upprätthålla det gemensamma framtagna årshjulet som förvaltningarna har valt att arbeta utifrån. Årshjulet innebär 13 unika och återkommande insatser varje år mellan de kommunala grundskolorna och socialtjänsten i Flens kommun, bland annat Drop In med socialtjänsten på varje kommunal grundskola!

Varmt välkomna att lyssna till deras resa genom hopp, förtvivlan och envishet.

Frågor:

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96o

Anmälan

Kostnadsfritt

Webbinariet genomförs digitalt tisdagen den 28 maj 15.00-16:30. Efter dragningen kommer det att finnas tid för frågestund via chatt. Ni kommer efter anmälan att erhålla mejl och påminnelser för ert deltagande. Om du inte kan medverka är inte anmälan bindande, i och med att det är kostnadsfritt.

Kontaktuppgifter

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega (detta gäller ej kostnadsfria webbinarier, där är det frivilligt att medverka och igen avbokning krävs). Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.