Ett smörgåsbord av skoljuridiska frågor- sekretess/tystnadsplikt, dokumentation, arbetet mot kränkande behandling samt anmälningsplikt när ett barn far illa

Webbinariet genomförs digitalt via zoom torsdagen den 23 maj kl. 14.00-17.00. Under sista halvtimmen besvarar och diskuterar Staffan inkomna frågor.

Målgrupp
All personal i ungdomsskolan inklusive gymnasiet, särskilt för dig som behöver få konkret och översiktlig kunskap inom kursens område.

Kostnad
Kostnaden för att delta är 750 kr ex moms per deltagare. Är ni fler som vill gå tillsammans ges rabatt om ni är fyra deltagare eller fler.

Om föreläsaren och innehåll

Staffan Olsson, Södertälje, är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt, dokumentation och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är tidigare lärarutbildare och mångårig expert på Elevhalsan.se.

Staffan har skrivit flera böcker. En av de senaste, ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utkom i sjunde upplaga 2019. Han har även skrivit boken ”LSS i praktiken”, Studentlitteratur 2020.

Webbinariet tar mer kortfattat upp ett antal av de frågor som Staffan oftast behandlar var och en för sig. Det riktar sig därför främst till dig som behöver få en översiktlig men korrekt beskrivning av flera av de viktiga skoljuridiska frågor som påverkar skolans personal i det dagliga arbetet. Webbinariet ger dig den kunskap du behöver för att inte göra fel i kritiska lägen.

De här frågorna tas upp:

Sekretess och tystnadsplikt:

 • Skolans bestämmelser för olika personalgrupper, inklusive friskolan
 • Viktiga sekretessbrytande regler som du kan utnyttja, t.ex. samtycke, generalklausulen, information om en elev vid skolbyte och anmälan till socialnämnden
 • Etiska förhållningssätt på din arbetsplats – vad bör du säga till andra?
 • Vad har föräldrar rätt att få veta om sitt barn i känsliga sammanhang?


Dokumentation

 • När måste olika yrkesgrupper dokumentera, t.ex. lärare eller elevhälsans personal?
 • Allmänna handlingar- vad är det?
 • Olikheter mellan skolmyndigheter och fristående skolor
 • Vilken är skillnaden mellan minnesanteckningar, arbetsdokumentation och allmänna handlingar?
 • Är dokumentationen offentlig eller hemlig?
 • Vad gör vi om någon begär en handling utlämnad?
 • Gallring och arkivering. Skillnad mellan skolmyndigheter och friskolor


Arbetet mot kränkande behandling

 • Vad är en kränkning och vad är mobbning?
 • Anmälningsplikterna vid kränkning- hur ser de ut?
 • Barn- och elevombudet (BEO)- anmälningar och exempel på deras beslut
 • Skolans skyldigheter- att utreda, att besluta och att ha en årlig plan
 • Vad kan hemmet få veta av vad som hänt vid en kränkning?

Anmälningsplikt när ett barn misstänks fara illa

 • Hur många anmälningar görs i Sverige varje år och vad gäller dessa anmälningar?
 • Anmälningsplikten i socialtjänstlagen- vem är skyldig att anmäla?
 • Hur man ett barn fara illa – aktivt/passivt/fysiskt/psykiskt?
 • Att tänka på inför och vid en anmälan
 • Kan vi få information tillbaka från socialnämnden vid en anmälan?
 • Vad ska vi tänka på i skolan för att identifiera barn som kan fara illa?

En samlad frågestund ligger i slutet av webbinariet. Frågor kan dessutom ställas av varje deltagare via e-post eller mobil i upp till 6 månader efter webbinariet!
Deltagarna kommer att få en omfattande dokumentation inför webbinariet i form av artiklar och lathundar om tystnads- och anmälningsplikt.

Anmälan och frågor

Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en eller två kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Anmälan

750kr/person ex moms

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 23 maj 14.00-17.00. Under sista halvtimmen besvarar och diskuterar Staffan inkomna frågor.

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Extra deltagare

Deltagare
E-post
 

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega (detta gäller ej kostnadsfria webbinarier, där är det frivilligt att medverka och igen avbokning krävs). Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.