Tystnadsplikt

Webbinariet genomförs digitalt via zoom torsdagen den 17 februari kl. 14:3017.00. Under sista halvtimmen besvarar och diskuterar Staffan inkomna frågor. Viss dokumentation ingår, bl.a. pdf av Staffans PP-presentation samt några lathundar som visar hur tystnadsplikten kan klaras i fristående förskola/skola samt vid en förskola och skola i myndighethetsform.

Målgrupp
Förskola, grundskola och gymnasium. Alla personalkategorier

Kostnad
Kostnaden för att delta är 640 kr ex moms per deltagare. Är ni fler som vill gå tillsammans ges rabatt om ni är fyra deltagare eller fler.

Om föreläsaren och innehåll
Staffan Olsson, Södertälje, är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt, dokumentation och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och sedan 2006 expert på Elevhälsan.se.

Staffan har skrivit flera böcker. En av de senaste,”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utkom i ny sjunde upplaga 2019. Boken utlottas i ett eller två exemplar beroende på deltagarantal.

Webbinariet tar upp

• Några kritiska, konkreta och knepiga situationer- hur skulle du göra här?
• Tystnadsplikt och sekretess – definitioner, vad omfattar den och hur länge gäller den?
• Några fall där personal brutit mot sin tystnadsplikt
• Tystnadspliktens gränser – för vad har vi tystnadsplikt och vad får vi i förskola och skola informera varandra om? Lagstiftning och etiska överväganden, i kommunal och fristående verksamhet.
• Personalens yttrandefrihet och kritikrätt – vad gäller?
• Föräldrars rätt till insyn i sina barns förhållanden.
• Tystnadsplikten är inte huggen i sten- vad betyder det?
• Samtycke som viktig rättsprincip.
• Tystnadsplikt i samverkan med andra utanför skolan- ett hinder eller kanske, tvärtom, en möjlighet?
• Vad får socialtjänstens personal återföra till oss i skolan när vi har anmält oro för ett barn?

En samlad frågestund ligger i slutet av webbinariet. Frågor kan dessutom ställas av varje deltagare via e-post eller mobil i upp till 6 månader efter webbinariet!

Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en eller två kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Anmälan

640 kr/person ex moms

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 17 feb 14.30-17.00. Under sista halvtimmen besvarar och diskuterar Staffan inkomna frågor.

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Extra deltagare

Deltagare
E-post
 

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.