Öka delaktigheten i undervisning genom ett systematisk arbete med stödstrukturer och strategier

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 10 mars klockan 15:30-17:00. Under den sista halvtimmen kommer det finnas tid för frågestund via chatt. Ni kommer efter anmälan att erhålla mejl och påminnelser för ert deltagande. 

Målgrupp
Specialpedagoger, speciallärare, lärare, elevhälsopersonal med fokus på högstadie, gymnasium och vuxenutbildning.

Kostnad
Kostnaden för att delta i webbinariet är 650 kr ex moms per deltagare. I kostnaden ingår stödmallar. Dessa får endast användas för privat bruk, för dig och dina elever. Mallarna får ej delas till exempelvis kollegor. Alla deltagare kommer även få en kortare lathund inför webbinariet.

Om föreläsaren och innehåll
Diana Storvik, Specialpedagog på gymnasiet: Diana arbetar mycket med hur vi skapar en ökad delaktighet? Ökar måluppfyllelsen? Och hur kan få vi fler elever att klara sin gymnasieexamen?

Diana driver även den populära bloggen ”Specialpedagog på gymnasiet”

Att organisera en tillgänglig utbildning handlar om att bygga goda stödstrukturer kring eleverna och att utgå från de behov som finns i en grupp. Hur kan vi skapa en tillgänglig lärmiljö där undervisning om strategier är en naturlig och självklar del? Hur kan vi arbeta för att stärka elevernas självständighet i deras lärande? Och hur kan vi arbeta för att implementera ett arbetssätt som ökar delaktigheten? Under webbinariet varvas teori med praktik och stort fokus ligger på “Hur-et”.

Webbinariet tar upp

  • Att skapa en tillgänglig utbildning
  • Formulera en gemensam bas i syfte att minska behovet av extra anpassningar
  • Strategier i lärandet
  • Differentierad undervisning
  • Tydliggörande pedagogik
  • Självreglerat lärande
  • Stödstrukturer i form av tillgängliga mallar

I kostnaden ingår stödmallar. Dessa får endast användas för privat bruk, för dig och dina elever. Mallarna får ej delas till exempelvis kollegor. Alla deltagare kommer även få en kortare lathund inför webbinariet.

Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en eller två kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Anmälan

650 kr/person ex moms

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 10 mars klockan 15:30-17:00. Under den sista halvtimmen kommer det finnas tid för frågestund via chatt. Ni kommer efter anmälan att erhålla mejl och påminnelser för ert deltagande.

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Extra deltagare

Deltagare
E-post
 

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega (detta gäller ej kostnadsfria webbinarier, där är det frivilligt att medverka och igen avbokning krävs). Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.