”15 skolor och elever i behov av särskilt stöd”

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 17 mars kl. 15.30-17.00. Under sista halvtimmen besvarar Gudrun inkomna frågor. Föreläsningen utgår från Gudruns nya e-bok ”15 skolor och elever i behov av särskilt stöd – Utredningar och åtgärdsprogram”. Den utskriftsbara e-boken (PDF) ingår i föreläsningen. E-boken innehåller elevexempel från förskoleklass-årskurs 9. Ni kommer efter anmälan och inbetalning få mejl med e-boken och åhörarbilderna. Om Skolverkets reviderade allmänna råd och tillhörande stödmaterial har publicerats före 17 mars, kommer förändringarna att lyftas i webbinariet. 

Målgrupp
Lärare, speciallärare, specialpedagoger, övrig elevhälsa, skolledare och huvudmän främst inom grundskolan. Det mesta är även överförbart till andra skolformer.

Ni som arbetar inom grundsärskolan kan istället boka in den 5 maj kl. 15.00-17.00. Då anordnar vi ett  förlängt webbinarium om extra anpassningar och särskilt stöd inom grundsärskolan.

Kostnad
Kostnaden för att delta är 635 kr ex moms per deltagare. I kostnaden ingår en upplaga av den utskriftsbara e-boken, samt åhörarbilder. Har ni redan beställt e-boken innan, mejla johannes.innala@kkm.se så tar vi emot din bokning utan bok. Är ni fler som vill gå tillsammans ges rabatt om ni är fyra deltagare eller fler.

Om föreläsaren och innehåll
Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare. Hon är specialpedagog, författare, utbildare och handledare. Gudrun är bl.a. en av huvudförfattarna till Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen”. Hennes egna utskriftsbara e-böcker är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel. Läs gärna mer om Gudrun och hennes e-böcker på www.GLBatgardsprogram.com

Webbinariet tar upp och belyser konkreta exempel från e-boken

  • Hur vi kan utveckla en professionell dokumentation
  • Utredning av särskilt stöd och åtgärdsprogram
  • Utredning vid kombinerade och komplexa svårigheter och åtgärdsprogram
  • Utredning av särskilt stöd för nyanlända elever och åtgärdsprogram
  • Utredning av extra ordinärt stödbehov vid ansökan om tilläggsbelopp
  • Utredning om ”hemundervisning” och huvudmannens beslut
  • Pedagogisk bedömning inför eventuellt mottagande inom grundsärskolan
  • Övergångsinformation till ny skola för elev i behov av särskilt stöd
  • Pedagogiska, etiska, juridiska och praktiska aspekter
  • Även Skolverkets reviderade allmänna råd och tillhörande stödmaterial aktualiseras om de har hunnit publicerats

Utlåtande om den utskriftsbara e-boken
”Den här e-boken är fantastisk. Den kommer att bli så användbar ute på skolorna, med alla elevexempel på utredningar och åtgärdsprogram.”
Helene Lännerholm, Specialpedagog, Barn- och elevhälsan, Lidingö kommun

”Det här är en riktig skatt, med många goda exempel att ”studsa” emot”
Therese Broholm, Barn- och elevhälsochef F-Gy, Töreboda kommun

Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en eller två kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Anmälan

635 kr/person ex moms

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 17 mars kl. 15.30-17.00. Under sista halvtimmen besvarar Gudrun inkomna frågor.

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Extra deltagare

Deltagare
E-post
 

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega (detta gäller ej kostnadsfria webbinarier, där är det frivilligt att medverka och igen avbokning krävs). Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.