Hälsa hos skolpersonal! Så förebygger vi stress och psykisk ohälsa

Webbinariet genomförs digitalt via Zoom torsdagen den 26 augusti klockan 15:30-17:00. Under den sista halvtimmen kommer det finnas tid för frågestund via chatt. Ni kommer efter anmälan att erhålla mejl och påminnelser för ert deltagande.

Målgrupp
Alla inom elevhälsoteamet, skolledare, lärare alla nivåer och verksamheter.

Kostnad
450 kr ex moms per deltagare. I kostnaden ingår även den presentation som Magdalena går igenom. Är ni fler som vill gå tillsammans ges rabatt om ni är fyra deltagare eller fler.

Om föreläsaren och innehåll
Föreläsningen “Hälsa hos skolpersonal! Så förebygger vi stress och psykisk ohälsa” har till syfte att ge skolpersonal och personal inom andra pedagogiska verksamheter insikt om hur vi kan förebygga och reducera stress men också strategier som gör att man kan stoppa ohälsan i tid. Magdalena informerar om riskfaktorer såväl som friskfaktorer samt strategier för att främja hälsa, vilket är en förutsättning för att skolpersonal ska kunna ge barn och elever det stöd de behöver.

Magdalena erbjuder teoretisk fördjupning till de redan insatta men ger också praktiska tips till personal som upplever att det är svårt att bryta invanda mönster. Hon berör också KASAM samt Krav-kontroll-stöd-modellen som instrument till att förstå sina behov ur ett salutogent perspektiv.

Magdalena Berger har arbetat som speciallärare och specialpedagog i mer än två decennier och har lika lång erfarenhet av fördjupning inom psykisk ohälsa. Hon har dessutom skrivit två böcker för skolpersonal om psykisk hälsa och ohälsa (Studentlitteratur) och har tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin. Dessutom lever Magdalena själv med ADHD, ADD och en psykiatrisk diagnos vilket dels tvingat henne att hitta metoder för att hålla sig frisk men också lett till att hon hållit sig ajour inom forskningen.

Några punkter ur seminariet, som är cirka 60 minuter plus 30 minuters frågestund:

 • Hälsofrämjande förhållningssätt
 • Förebygga/reducera stress
 • Psykisk ohälsa
 • Psykosocial arbetsmiljö – vems ansvar
 • KASAM – känsla av sammanhang
 • Krav-kontroll-stöd-modellen
 • Det salutogena synsättet
 • Duktighetsfällan
 • Självkänsla och gränssättning
 • Privat, personlig och professionell
 • Affektsmitta
 • Triggers

Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en eller två kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Anmälan

450 kr/person ex moms

Webbinariet genomförs digitalt torsdagen den 26 augusti klockan 15:30-17:00. Under den sista halvtimmen kommer det finnas tid för frågestund via chatt. Ni kommer efter anmälan att erhålla mejl och påminnelser för ert deltagande.

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Extra deltagare

Deltagare
E-post
 

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega (detta gäller ej kostnadsfria webbinarier, där är det frivilligt att medverka och igen avbokning krävs). Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.