Vad gör vi när ett barn far illa?

Webbinariet genomförs digitalt via Zoom torsdagen den 9 september klockan 15:00-17:00. Under den sista halvtimmen kommer det finnas tid för frågestund via chatt. Ni kommer efter anmälan att erhålla mejl och påminnelser för ert deltagande. 

Målgrupp
All personal i skola, förskola och fritidshem, inkl. gymnasiet.

Kostnad
600 kr ex moms per deltagare i priset ingår digitalt material. Är ni fler som vill gå tillsammans ges rabatt om ni är fyra deltagare eller fler. Enhetspris på 4000 kr ex moms (max 20 deltagare).

Vill ni se webbinariet i efterhand kontakta johannes@elevhalsan.se för pris.

Om föreläsaren och innehåll
Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och expert på Elevhälsan.se.

Ofta känner personalen oro för ett barn. Vilka tecken bör de då ta fasta på innan en anmälan görs? Och hur blir man säkrare på att anmäla till och samverka med socialtjänsten i dessa svåra situationer? Det är mycket aktuella frågor, inte minst efter flera fall av misshandel och sexuella övergrepp i förskola och skola de senaste åren.

I detta webbinarium fördjupar Staffan frågor om lagstiftning och samverkan när barn bedöms fara illa. Han visar hur barns rätt kan garanteras så att barn ges det stöd som lagstiftningen  gäller för hur barnets rätt kan säkras.  Föreläsningen ger grundläggande och konkreta kunskaper i ämnet, men fördjupar även ämnet i viktiga delar om samverkan och sekretess. 

Staffans rapport ” Samverkan kring unga med stöd av sekretesslag och handlingsprogram” ingår tillsammans med annan användbar dokumentation i de dokument deltagarna får.

Webbinariet tar upp

 • Anmälningsplikten – barnets yttersta skydd. 
 • Är det brottsligt att inte anmäla vid misstanke om att ett barn far illa? 
 • Ska hemmet alltid informeras om att en anmälan görs? 
 • Socialnämndens utredningar. Samverkan med socialnämnden och är sekretess ett hinder för denna samverkan? 
 • När ska vi vara oroliga för ett barn – olika slags oro? 
 • Hur snabbt ska vi anmäla? 
 • Ska chefen kontaktas? 
 • Vem gör anmälan? 
 • Ska en anmälan vara skriftlig och vad ska den innehålla?
 • Vad gör vi bäst i osäkra situationer? 
 • Har vi rätt till ett möte med socialtjänsten? 
 • Nya regler om återkoppling av information- vad kan vi få veta från socialnämnden när vi har anmält?

Anmälan och frågor
Är ni flera från samma enhet eller skola, begär in offert för flera deltagare. Rabatt ges vid anmälan av fyra deltagare eller fler. Vill du anmäla en eller två kollegor på samma gång, fyll i E-postadress extra deltagare.

Boka för hela skolan och all personal 4 000 kr ex moms.

Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Anmälan

600 kr/person ex moms. Boka för all personal på hela skolan (max 20 personer) för 4 000 kr ex moms genom johannes@elevhalsan.se

Webbinariet genomförs digitalt via Zoom torsdagen den 9 september klockan 15:00 -16:30. Därefter svarar Staffan på frågor som skriftligt ställs under föreläsningen och om det tid finns även på muntliga frågor. Frågestunden sker mellan 16:30-17:00. 

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Extra deltagare

Deltagare
E-post
 

MER INFO

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega (detta gäller ej kostnadsfria webbinarier, där är det frivilligt att medverka och igen avbokning krävs). Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Du kommer få mejl med all praktisk information i god tid innan webbinariet. Du får inget automatiskt bekräftelsemejl direkt efter din anmälan.