Till Aktuellt

31 maj, 2022

Elevhälsan lanserar “Elevhälsoveckan” – vår insats för att stärka elevhälsan

Håll ögonen öppna och var med på denna spännande resa

Elevhälsoveckan kommer att genomföras vecka 39 tillsammans med ett nedanstående samarbetspartners som alla vill främja en god elevhälsa. Vi kommer innan sommaren att kort presentera dem och deras arbete.

Under våren och fram till vecka 39 att pusha och stärka själva veckan genom att publicera artiklar, lyfta fram goda exempel och forskning.

Vi kommer även instifta “Årets Elvevhälsoförbättrare” som är en utmärkelse som har för avsikt att stärka elevhälsan genom att visa på goda exempel. Exempel som inspirerat och gör skillnad.

Gå till nomineringssidan!

Under själva veckan kommer vi erbjuda att ett antal kostnadsfria webbinarier tillsammans med Elevhälsans experter och andra samarbetspartners.

Kom gärna med förslag på saker vi kan lyfta och andra tankar som kan stärka elevhälsans roll. Mejla info@elevhalsan.se

Vi vill med veckan:

  • Lyfta fram och inspirera alla eldsjälar ute i skolans värld som arbetar med att främja ungas välmående genom att instifta ett nytt pris/stipendium
  • Visa att elevhälsa är hela skolans ansvar
  • Att investera i en god elevhälsa ska vara ett självklart val för alla skolor, huvudmän och kommuner
  • Inspirera till ett övergripande, strukturerat och kontinuerligt arbete där hela skolan arbetar tillsammans
  • Varje år genomföra en undersökning för att ge en bild av elevhälsoläget och visa vilka förutsättningar och brister som finns

Våra Samarbetspartners