Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Får speciallärare signera åtgärdsprogram? 

29 maj, 2024

Fråga:

Hej!
Vad är det egentligen som gäller vid signering av åtgärdsprogram? När jag läser ert svar på rubriken ”Delegerat uppdrag kring åtgärdsprogram” från 9 september, 2019, tolkar jag det som om rektor kan delegera uppgifter kring åtgärdsprogram så länge det inte handlar om placering i särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång.

Enligt vår nya rektor får inte jag som speciallärare skriva under några åtgärdsprogram alls för då är de inte juridiskt giltiga. Jag har haft delegationsbeslut på det, men det får man inte skriva enligt henne. Vad är det som gäller?

Sara


Svar:

Hej Sara,
och tack för din fråga.

Du har helt rätt dvs det finns inga juridiska hinder för rektor att delegera beslut om åtgärdsprogram så länge det inte handlar om placering i särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång.

Rektor kan, om hen vill, delegera beslut om andra former av mindre ingripande särskilt stöd till exempelvis en biträdande rektor, speciallärare eller specialpedagog. Dessa åtgärdsprogram är ändå juridiskt giltiga. Vissa rektorer vill inte delegera dessa beslut bland annat av skälet att rektor alltid är ytterst ansvarig för åtgärderna i åtgärdsprogrammen. Vill du läsa mer om vad Skolverket skriver om rektors ansvar och delegationsfrågor så hittar du det här.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman
www.GLBatgardsprogram.com

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe. Är ni flera ges rabatter med tanke på det ekonomiska läget.

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!

50% rabatt vid 10-19 deltagare dvs 2500 kr för 10 deltagare
55% rabatt vid 20-29 deltagare dvs 4500 kr för 20 deltagare
60% rabatt vid 30-39 deltagare dvs 6000 kr för 30 deltagare
65% rabatt vid 40-100 deltagare dvs 8000 kr för 40 deltagare