Till Frågor & svar

HPV-vaccination- föräldrarna är inte överens

6 juli, 2023

Fråga:

Jag har en 14-årig dotter som går i 9:an och enligt min mening bör HPV-vaccineras. På hennes skola vill de att bägge föräldrar ska underteckna ett medgivande, men hennes mamma är vaccinskeptisk och säger blankt nej, trots all tung vetenskaplig information från WHO, Folkhälsomyndigheten m.fl. om hur effektivt och minimalt riskfyllt HPV-vaccin är.
Det finns ju några danska läkare som bloggat om fall där de sett en korrelation mellan HPV och en svår hudåkomma. Inte vetenskapligt bevisat på något sätt, men korrelation räcker för en vaccinskeptiker.
Jag vet att Socialstyrelsen tagit fram en blankett, men har detta något stöd i svensk lag?
Jag har läst dina svar och kommentarer på sajten, och dessa är inte glasklara. Du anser, men vad gäller juridiskt?
Har exempel läst att i Finland får ingen hindra ett barn att vaccinera sig, om barnet fyllt 12 år.
Och om min 14-åriga dotter vill vaccinera sig, kan hon bara strunta i sin mamma då? Eller kan mamman med lagen i sin hand stoppa henne?
Tacksam för svar och vägledning.
Mats


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej Mats,
Din fråga handlar om möjligheten för en 14-årig flicka att  vaccineras när vårdnadshavarna (vh) har olika uppfattning.
Jag gjorde 2010 en JO-anmälan riktad mot Socialstyrelsens svininfluenseblankett. Den blanketten kritiserades, eftersom den innebar att den ene vh skulle samtycka även för den andre. Men JO sa att det räckte med en vh:s underskrift om (i detta fall) skolsköterskan kunde utgå ifrån att vh tyckte likadant, dvs inget skulle tyda på något annat. I ert fall står det dock sannolikt klart för sjukvården att ni vh har olika uppfattning.

Men- ett barn i tonåren har själv en viss bestämmanderätt i frågor om sjukvård och behandling. Visserligen kan barnet i den åldern många gånger ha att samtycka tillsammans med sina vh men den frågan måste alltid bedömas utifrån vad saken gäller. Skulle ett barn i tonåren vägra att bli vaccinerad så kan inte vaccination ges. Skulle hen tvärtom vilja bli vaccinerad ska sjukvården bedöma om hen, efter relevant information som barnet förstår utifrån sin ålder och mognad, ska få sin vaccination. Bedöms mognaden vara tillräcklig kan barnet vaccineras utifrån sin egen självbestämmanderätt.

Ta alltså upp frågan med sjukvården igen och hänvisa till er dotters ålder, mognad och vad saken gäller. Kommer man då fram till att detta sammantaget gör att hon är kapabel att förstå och besluta så kan hon vaccineras. Min uppfattning är att ett barn, 14 år, själv i de flesta fall har den mognaden. Men kanske är ett problem att hon själv är villrådig i kampen mellan två föräldrar och deras uppfattningar. 
Vad vill hon själv? För mig är det den grundläggande frågan.

I JO-uttalandet som följde på min anmälan skriver SoS, som var tillsynsmyndighet vid den tiden, så här: 
”Vidare ska alltid frågan om barnets bästa vägas in i bedömningen. Något föreskrivet krav på ett skriftligt och egenhändigt undertecknat intyg från båda vårdnadshavarna i kontakter med vården finns inte. Om barnet själv söker vård bedöms också barnets självbestämmande i förhållande till ålder, förstånd och mognad. Sekretess gentemot vårdnadshavare föreligger i motsvarande grad.
Det innebär att barn också kan tillerkännas rätten att bli vaccinerade mot vårdnadshavarnas gemensamma och uttryckliga vilja. Dessa omständigheter är välkända och rutinerna tillämpas dagligen inom hälso- och sjukvården.”

Jag kan tillägga att de som möter barn i sina verksamheter vid myndigheter och yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet undantagslöst har anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa. Skulle sjukvården alltså misstänka att era olika uppfattningar skapar problem för er dotter så att hon kan tänkas fara illa i dragkampen mellan er vårdnadshavare kan en anmälan aktualiseras. Vill bara nämna det för säkerhets skull. Bestämmelsen finns i SoL 14:1 och är starkare än vad många tror.

Jag har tidigare svarat på liknande frågor angående vaccinationer, nedan kan du läsa några av dem. Det finns en sökfuktion bland expertfrågorna som är praktisk och enkel att använda. Ordet ”vaccination” användes för nedanstående frågor/svar.

https://www.elevhalsan.se/staffan/medgivande-vaccination-nyanland-elev-medgivande-en.htm

https://www.elevhalsan.se/staffan/maste-bada-vardnadshavarnas-tillstand-inhamtas-vid.htm

https://www.elevhalsan.se/staffan/racker-det-med-att-en-foralder.htm

Hälsningar
Staffan

21 september 2023

Sekretess Staffan Olsson

6 juli 2023

Staffan Olsson

6 juli 2023

Staffan Olsson

6 juli 2023

Staffan Olsson

6 juli 2023

Staffan Olsson