2 oktober, 2019

Hjärnan utvecklas genom relationer och socialt samspel

Blogg Anna Nygren

28 maj, 2019

Skärmar, försämrad inlärningsförmåga och förvirring i känslorna

Blogg Anna Nygren

8 april, 2019

Psykisk hälsa på schemat?

Blogg Anna Nygren

10 januari, 2019

Popcornhjärna

Blogg Anna Nygren

21 augusti, 2018

Ökad förskrivning av ångestdämpande läkemedel till barn och unga

Blogg Anna Nygren

1 januari, 2018

Skärmar, stress och återhämtning

Blogg Anna Nygren

5 november, 2017

Lyckade skolresultat är en framgångsfaktor

Blogg Anna Nygren

8 oktober, 2017

Nobelpriset i medicin gick till kroppsklockan!

Blogg Anna Nygren

4 september, 2017

Grundläggande behov och skolresultat

Blogg Anna Nygren

16 mars, 2017

Livsstilskunskap för ensamkommande

Blogg Anna Nygren

15 januari, 2017

Hur hjälper vi bäst unga som går och lägger sig för sent?

Blogg Anna Nygren

8 december, 2016

Lära ut och lära in

Blogg Anna Nygren

22 augusti, 2016

Vår stressade skola

Blogg Anna Nygren

25 april, 2016

Nedkopplingens Dag 12 maj

Blogg Anna Nygren

29 mars, 2016

Viktigt att hålla kroppsklockan

Blogg Anna Nygren

21 mars, 2016

Hur lär sig hjärnan?

Blogg Anna Nygren

16 mars, 2016

Stressade lärare och elever

Blogg Anna Nygren

9 februari, 2016

Föräldrar oroar sig över barnens skärmtid

Blogg Anna Nygren

17 september, 2015

Sömn, skärmtid och skolprestation

Blogg Anna Nygren

31 augusti, 2015

Temavecka om skolungdomars hälsa

Blogg Anna Nygren

21 augusti, 2015

Alla barn och unga har rätt att må bra och känna att de lyckas i skolan!

Blogg Anna Nygren

2 juni, 2015

Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan

Blogg Anna Nygren

20 maj, 2015

Skärmar leder till förlängd insomningstid och förkortad sovtid hos unga

Blogg Anna Nygren

13 maj, 2015

Nedkopplingens Dag på Skapaskolan

Blogg Anna Nygren

4 maj, 2015

När hade era elevers mobiler semester senast?

Blogg Anna Nygren

27 mars, 2015

Skoldagar mellan 11 och 19?

Blogg Anna Nygren

18 mars, 2015

Nedkopplingens dag

Blogg Anna Nygren