Anna Nygren

Sömn, stress, skärmar och hjärnan: Anna Nygren

Jag heter Anna Nygren och jag är elevhälsans.se:s expert på elevers livsstilsfrågor så som t ex sömn, stress, skärmanvändning, inlärning ur ett hjärnperspektiv samt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Utöver min lärargärning har jag jobbat både inom elevhälsan och specialpedagogiskt. I mitt arbete som livsstilspedagog åker jag runt om i Sverige och föreläser om hur elevers livsstil påverkar hur de mår och hur det går för dem i skolan. Åhörarna är både elever, pedagoger, elevhälsopersonal och vårdnadshavare. Jag utbildar även personal inom skola, vård och omsorg i hur man kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att främja psykisk och fysisk hälsa. 2014 lanserades sajten www.unglivsstil.se som jag är grundare av.

Efter att ha jobbat som både grund- och gymnasielärare där jag upplevt hur eleverna blivit mer och mer ofokuserade och trötta vidareutbildade jag mig inom bland annat sömn och stress, hjärna och beteende samt psykiatri. Jag förenar min pedagogiska utbildning, min utbildning inom livsstilsfrågor och min långa erfarenhet av att jobba med ungdomar, både inom skolan och tidigare inom barn- och ungdomspsykiatrin. Sedan 2007 har jag jobbat med sömn- och stressproblematik hos unga och 2011 kom min första bok i ämnet, Så funkar det! -sömn, stress och lite annat.

Föreläsningar och utbildning

Målgrupp
För elever, vårdnadshavare samt pedagoger och elevhälsans personal.

Innehåll
Exempel på föreläsningar och utbildningar är systematiskt förebyggande och hälsofrämjande arbete, livsstilens påverkan på psykisk hälsa och inlärning, Inlärning ur ett hjärnperspektiv, Sömn och stress, skärmar, sömn och sociala medier mm. Skolor kan även skräddarsy sin egen utbildning eller föreläsning utifrån målgrupp och behov.

Senaste expertsvaren

31 augusti 2015

Blogg

21 augusti 2015

Blogg

2 juni 2015

Blogg

20 maj 2015

Blogg

13 maj 2015

Blogg

4 maj 2015

Blogg

27 mars 2015

Blogg

18 mars 2015

Blogg

8 mars 2015

Blogg

1 mars 2015

Blogg

17 februari 2015

Blogg

22 januari 2015

Blogg

17 januari 2015

Blogg

30 december 2014

Blogg

16 december 2014

Blogg

11 november 2014

Blogg

2 november 2014

Blogg

23 oktober 2014

Blogg

24 september 2014

Blogg

22 september 2014

Blogg

21 augusti 2014

Blogg

9 juni 2014

Blogg

31 maj 2014

Blogg

8 maj 2014

Blogg

21 april 2014

Blogg

13 april 2014

Blogg

7 april 2014

Blogg