Staffan Olsson

Sekretessexpert

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och expert på Elevhälsan.se.

Staffan Olsson bor sedan 1973 i Södertälje. Efter studentexamen 1966 och ekonomexamen 1971, utbildade han sig till gymnasielärare. Mellan 1980 och 2002 var han lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Numera föreläser och författar han i en egen regi.

Staffan är även författare till flera böcker. En av de senaste,”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utkom i ny upplaga 2019. Boken “LSS i praktiken- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt”  riktad till all LSS-personal, utkom sommaren 2020.

Han har hållit ett antal uppskattade webbinarier och fortbildningar för Elevhälsan.se.

Kontakta oss för förfrågan om Staffans tjänster

Senaste expertsvaren

15 november 2010

Sekretessen kring psykologutredning

10 november 2010

Nya skollagen och elevhälsan

7 november 2010

Samtycke vid journalöverföring från gymnasieskolan – "Eleven är mogen att själv fatta beslut"

20 oktober 2010

17 åring som frivilligt vill drogtestas- måste föräldrar informeras?

20 oktober 2010

Drogtester i skolan- vad innebär skolhälsovårdens sekretess gentemot gymnasieskolan

19 oktober 2010

12 årig pojke som har sex med en myndig flicka- ska föräldrarna kontaktas?

4 oktober 2010

Familjehemsplacerad elev- måste biologiska föräldrar informeras om tex föräldramöten eller vaccinationer?

15 september 2010

Ett vaccinationstillstånd för hela skoltiden – kan man göra så?

10 september 2010

Skolhälsovårdens sekretess i den nya skolagen

27 maj 2010

Följdfråga angående tillstånd av vårdnadshavare för att observera en elev

27 maj 2010

Vad göra med kurators dokumentation vid byte av arbetsplats?

20 maj 2010

Familjehemsplacerade barn- vem medger samtal med kurator?

17 maj 2010

Dokumentation i PMO- elevakten

7 april 2010

Vad får jag säga på elevhälsomöten?

5 april 2010

Observation i klassrum – måste föräldrar godkänna?

28 mars 2010

Journalist begär ut en allmän handling- vad gäller?

21 mars 2010

Kurators sekretess mot andra i EHT- teamet

16 mars 2010

Följdfråga ang kuratorers dokumentationsplikt

16 mars 2010

Måste föräldrar kontaktas och ge sitt tillstånd inför info i elevhälsoteamet?

11 februari 2010

Anmälan till socialnämnden för myndig elev

10 februari 2010

Sekretess i friskolor

26 januari 2010

Skillnad mellan skolkurator och socialsekreterare – lagstiftning och dokumentation.

17 januari 2010

Skydddad identitet i datorjournalsystem

17 januari 2010

Minnesanteckningar vid EHT

17 januari 2010

Vem ansvarar för EVK- kan rektor delegera ansvaret? (fråga och svar inaktuella)

23 november 2009

Måste båda vårdnadshavarnas tillstånd inhämtas vid vaccination av elev?

4 november 2009

Har rektorer rätt att veta hur ofta en elev har besökt skolhälsovården?