Staffan Olsson

Sekretessexpert

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och expert på Elevhälsan.se.

Staffan Olsson bor sedan 1973 i Södertälje. Efter studentexamen 1966 och ekonomexamen 1971, utbildade han sig till gymnasielärare. Mellan 1980 och 2002 var han lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Numera föreläser och författar han i en egen regi.

Staffan är även författare till flera böcker. En av de senaste,”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utkom i ny upplaga 2019. Boken “LSS i praktiken- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt”  riktad till all LSS-personal, utkom sommaren 2020.

Han har hållit ett antal uppskattade webbinarier och fortbildningar för Elevhälsan.se.

Kontakta oss för förfrågan om Staffans tjänster

Senaste expertsvaren

12 maj 2009

Gäller skolsköterskans sekretess gentemot kurator för elevvårdsfrågor som inte är medicinska?

12 maj 2009

Vem är tillsynsmyndighet över skolkuratorer?

12 maj 2009

Tystnadsplikt – skolsköterska, Fråga från en förälder

21 april 2009

Dokumentation inom elevhälsoteam

16 april 2009

Innefattas skolhälsovården i begreppet elevvård?

15 april 2009

Hur kan en bra samverkan mellan socialtjänst, polis och skola se ut vid drogmissbruk?

15 april 2009

Hur gör man på friskola vid drogmissbruk av myndig elev ?

24 mars 2009

Vilka bestämmelser gäller för EVK på gymnasiet och är det någon skillnad för EVK på friskola? (Inaktuellt)

5 mars 2009

Medgivande att sekretesskyddade uppgifter får lämnas ut

1 mars 2009

Kan eleven själv skriva under medgivande om överföring av skolhälsovårdsjournal?

4 februari 2009

Följdfråga angående förvaring av psykologutredning

1 februari 2009

Diarieföring av sekretssbelagda handlingar- vad gäller?

26 januari 2009

Vilka bestämmelser gäller vid EVK (inaktuellt- EVK avskaffad i ny skollag)

26 januari 2009

Förvaring av psykologutredning

13 december 2008

Följdfråga ang drogmisstanke- stänga av elev

25 november 2008

Vägra urinprov vid drogmisstanke- stänga av elev, vad gäller?

21 oktober 2008

Vad kan/får man säga i tingsrätten?

11 oktober 2008

Dokumentation

13 augusti 2008

Vid vilken ålder upphör anmälningsplikten till socialtjänsten?

14 maj 2008

En följdfråga angående anmälningsplikt

3 april 2008

Postöppning av post till skolhälsovården

3 april 2008

Vilken sekretess gäller för IT- tekniker?

3 april 2008

Hur ska EHT protokoll utformas?

3 april 2008

Måste föräldrar kontaktas om en elev skär sig?

24 februari 2008

Kan biträdande rektor ersätta rektor vid EVK

16 februari 2008

Räcker det med att en förälder undertecknar?

16 februari 2008

Måste vårdnadshavarna veta för att barn ska få söka hjälp hos skolkuratorn?