Staffan Olsson

Sekretessexpert

Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han är även författare, tidigare lärarutbildare och expert på Elevhälsan.se.

Staffan Olsson bor sedan 1973 i Södertälje. Efter studentexamen 1966 och ekonomexamen 1971, utbildade han sig till gymnasielärare. Mellan 1980 och 2002 var han lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Numera föreläser och författar han i en egen regi.

Staffan är även författare till flera böcker. En av de senaste,”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, utkom i ny upplaga 2019. Boken “LSS i praktiken- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt”  riktad till all LSS-personal, utkom sommaren 2020.

Han har hållit ett antal uppskattade webbinarier och fortbildningar för Elevhälsan.se.

17 feb 2022

Staffan Olsson – Tystnadsplikt

2,5 timmar 14:30

Kontakta oss för förfrågan om Staffans tjänster

Senaste expertsvaren

3 april 2008

Måste föräldrar kontaktas om en elev skär sig?

24 februari 2008

Kan biträdande rektor ersätta rektor vid EVK

16 februari 2008

Räcker det med att en förälder undertecknar?

16 februari 2008

Måste vårdnadshavarna veta för att barn ska få söka hjälp hos skolkuratorn?

16 februari 2008

Är jag skyldig att vittna?

16 februari 2008

Får rektor ta del av SHV journal för vidarebefordran till BUM?

21 november 2007

Möjliga kandidater kan göra något destruktivt. Hur ska man förhålla sig till tystnadsplikten

11 juli 2007

Myndig elev-kan man bryta sekretess gentemot föräldrarna?