Gudrun Löwendahl Björkman

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Gudrun har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet ”Stödinsatser i utbildningen”. Stödmaterialet konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Gudruns egna e-böcker utgår från Skolverkets skrifter, läroplanerna, rapporter från våra skolmyndigheter samt aktuell forskning. De utskriftsbara e-böckerna är väldigt uppskattade p.g.a. alla användbara och konkreta exempel. Nu finns fem olika e-böcker och under hösten 2022 kommer ytterligare en.

Gudrun Löwendahl Björkman är en engagerad och uppskattad föreläsare på skolor och konferenser. Hon har bl.a. anlitats av Skolverket och SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Gudruns utbildningsinsatser fokuserar på hur vi kan arbeta hälsofrämjande, förebygga svårigheter, göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd.

Läs mer på Gudruns egna hemsida!

Föreläsningar och workshops

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket inom områdena:

 • Skapa en tillgänglig lärmiljö i praktiken
 • Göra extra anpassningar, ge särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram
 • Nå ökad måluppfyllelse via generella förmågor i kunskapskraven
 • Utveckla elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Skapa en hälsofrämjande skola för alla parter

Processtödjare- och processledare inom

 • Elevhälsans förebyggande och främjande insatser
 • En tillgänglig lärmiljö
 • Stödinsatser och rutiner
 • En mer hälsofrämjande skola

Handledning och konsultationer

Handledning av grupper och enskilda, samt erbjuder även konsultationer för:

 • Lärare, resurspersoner och fritidshemspersonal
 • Specialpedagoger och speciallärare
 • Elevhälsopersonal
 • Verksamma handledare/metahandledning

Olika upplägg finns för såväl halvdagar, heldagar samt för fortbildningspaket.

Gudrun kan anlitas via Elevhälsan.se alternativt i direktkontakt via www.GLBatgardsprogram.com

Senaste expertsvaren

5 november 2018

Vad är särskilt stöd i åtgärdsprogrammet?

8 oktober 2018

Särskilt stöd i den pedagogiska bedömningen?

27 september 2018

Lagändring studiehandledning högstadiet

19 september 2018

Idrottsgymnasium – Särskilt stöd?

12 september 2018

Är specialkost särskilt stöd?

21 augusti 2018

ÅP vid byte av skola?

19 juni 2018

Är elevassistent en form av särskilt stöd?

6 juni 2018

Individuellt alternativ – Omfattning på studierna

23 maj 2018

Anpassad studiegång 5 dagar/vecka?

14 maj 2018

Dokument till mottagande skola

27 mars 2018

ÅP inom introduktionsprogram

20 mars 2018

Utvärdering av åtgärdsprogram

31 januari 2018

Enskild undervisning och särskild undervisning

17 januari 2018

Modersmålsundervisning – anpassad studiegång

19 december 2017

Förändra elevsynen via Skolåtgärdsprogram

23 november 2017

Pysa skrivning i engelska?

22 oktober 2017

Går om en årskurs – Behövs åtgärdsprogram?

22 oktober 2017

Grundskoleelevs utbildning inom grundsärskolan

24 september 2017

Hur ofta behöver beslutet om anpassad studiegång dokumenteras?

17 september 2017

Måste vårdnadshavare säga ja till ITPA-test?

3 september 2017

Räcker det att eleven utvecklas i riktning mot målen?

27 augusti 2017

Åtgärdsprogram vid diabetes och allergi

21 augusti 2017

Särskilt stöd utanför schemat

12 juni 2017

Ska Åp avslutas inför gymnasiet?

15 maj 2017

Utredning vid hög frånvaro

3 maj 2017

Åtgärdsprogram redan i årskurs 1?

29 mars 2017

Var dokumenteras beslut om SU-grupp och anpassad studiegång?